Voetpad / stoep / trottoir

Voetpad / stoep / trottoir

Vraag

Wat is de correcte benaming voor de betegelde ruimte tussen de rijweg en de huizenrij in de bebouwde kom: stoep, trottoir of voetpad?

Antwoord

Stoep, trottoir en voetpad zijn alle drie correct in die betekenis. Voetpad heeft ook de algemenere betekenis ‘een al dan niet verhard pad voor voetgangers’.

Toelichting

In de Nederlandse en Belgische verkeerswetgeving wordt trottoir gebruikt in de betekenis ‘betegelde ruimte tussen de rijweg en de huizenrij in de bebouwde kom’. Stoep is een gebruikelijk synoniem voor trottoir.

(1) Fietsers van minder dan 9 jaar mogen evenwel in alle omstandigheden de trottoirs en verhoogde bermen volgen (…). (Belgische wegcode, artikel 9).

(2) Ik loop met één been op de stoep en één been in de goot.

Voetpad heeft de algemene betekenis ‘een al dan niet verhard pad voor voetgangers’, maar het wordt in de omgangstaal ook vaak gebruikt in de specifieke betekenis van stoep of trottoir. In de Nederlandse verkeerswet heeft voetpad de algemene betekenis. In de Belgische verkeerswet komt het begrip voetpad niet voor.

(3) Het kronkelende voetpad leidde ons naar de ruïne van het kasteel.

(4) Mogen kinderen op het voetpad fietsen?

Bronnen

De Wegcode (1975). Geraadpleegd op 9 januari 2008 via http://www.wegcode.be.
Wegenverkeerswet (1994). Geraadpleegd op 9 januari 2008 via http://wetten.overheid.nl/.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 306; Correct Taalgebruik (2006), p. 294

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1367
j
betekenis,correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
16 January 2008
16 January 2008