Vijfdagenweek / vijfdaagse werkweek

Vijfdagenweek / vijfdaagse werkweek

Vraag

Is vijfdagenweek in de betekenis ‘werkweek van vijf dagen’ correct?

Antwoord

Ja, vijfdagenweek is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is vijfdaagse werkweek.

Toelichting

In de standaardtaal in het hele taalgebied worden constructies als vijfdaagse werkweek en veertigurige werkweek gebruikt. Samengestelde woorden worden vaak in cijfers geschreven (bijvoorbeeld 38-urige werkweek). Ook een woordgroep met van (bijvoorbeeld een werkweek van vijf dagen) is mogelijk.

(1a) Terwijl bijna de helft van alle werkende vrouwen van de vijfdaagse werkweek afstapt, is dat slechts bij één op de tien mannen het geval.

(2a) In veel winkels in Dubai hebben werknemers twaalfurige werkdagen en een werkweek van zeven dagen.

(3a) De meerderheid van de ondervraagde werkgevers gelooft ook niet dat de invoering van de veertigurige werkweek er daadwerkelijk komt.

(4a) In 1884 nam de Amerikaanse werknemersfederatie een resolutie aan om op 1 mei 1886 de werkdag van acht uur in te voeren.

In België gebruikt men in bovenstaande gevallen vaak drieledige samenstellingen met een hoofdtelwoord (bijvoorbeeld vijf), een tijdsaanduidend zelfstandig naamwoord (bijvoorbeeld dagen) en een ander zelfstandig naamwoord (bijvoorbeeld week). Zulke constructies behoren tot de standaardtaal in België.

(1b) Terwijl bijna de helft van alle werkende vrouwen van de vijfdagenweek afstapt, is dat slechts bij één op de tien mannen het geval. [standaardtaal in België]

(2b) In veel winkels in Dubai hebben werknemers twaalfurendagen en een zevendagenweek. [standaardtaal in België]

(3b) De meerderheid van de ondervraagde werkgevers gelooft ook niet dat de invoering van de veertigurenweek er daadwerkelijk komt. [standaardtaal in België]

(4b) In 1884 nam de Amerikaanse werknemersfederatie een resolutie aan om op 1 mei 1886 de achturendag in te voeren. [standaardtaal in België]

Sommige drieledige samenstellingen met jaren of dagen als tweede deel, waarbij het laatste deel niet verwijst naar een periode, zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

(5) Dit voorstel is het eerste punt van ons vierjarenplan.

(6) Met een duidelijk meerjarenprogramma wil de partij zich profileren bij de volgende verkiezingen.

(7) Wanneer zal het meerjarenplan goedgekeurd worden?

(8) Het voltallige kabinet sluit vanavond in Utrecht zijn honderddagentournee door het land af.

Ook het woord veertigdagentijd (de periode van voorbereiding op Pasen) is standaardtaal in het hele taalgebied.

(9) De veertigdagentijd begint op Aswoensdag.

Zie ook

Tweejaarlijks (betekenis)
Weekeinde / weekeind / weekend

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 303; Correct Taalgebruik (2006), p. 291; Stijlboek VRT (2003), p. 258; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1466
j
correctheid,samenstelling,tijdsaanduidingen,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:tijdsaanduidingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
12 October 2010
09 January 2019