Typfout / typefout

Typfout / typefout

Vraag

Wat is de juiste spelling: typfout of typefout?

Antwoord

Zowel typfout als typefout is correct.

Toelichting

In de Woordenlijst werd tot 2015 alleen de spelling typefout vermeld. De oorsprong van die schrijfwijze is niet helemaal duidelijk: wellicht gaat type in typefout (en soortgelijke samenstellingen als typemachine of typekamer) terug op het zelfstandig naamwoord type (in de oude betekenis ‘gegoten letter’), of op het Engelse werkwoord to type.

Sinds 2015 is ook typfout opgenomen in de Woordenlijst. Veel samenstellingen worden gevormd met een zelfstandig naamwoord als rechterlid en de stam van een werkwoord als linkerlid: bakoven (bak is de stam van bakken), slaapkamer, antwoordapparaat enzovoort. Volgens dit procedé is ook typfout juist, met als eerste lid de stam van typen (’tikken’), dat uitgesproken wordt als [teip∂n] of [tip∂n].

Ook in andere samenstellingen met typ(e) in dezelfde betekenis en uitspraak als eerste lid geldt dat er twee juiste schrijfwijzen zijn. Enkele voorbeelden uit de Woordenlijst: typemachine / typmachine, typeles / typles, typediploma / typdiploma.

Bijzonderheid

In leenwoorden met de uitspraak [tajp], zoals typecast, typescript en typewriter, is alleen de vorm type correct.

Zie ook

Beginsel van de etymologie (Leidraad 1.3)

Naslagwerken

Woordenlijst (1995); Woordenlijst (2005); Woordenlijst (2015); Grote Van Dale (2005), WNT

geen_categorie


tao_adv (C)
1525
j06 June 2011
10 June 2016