Antecedent

Antecedent

Omschrijving

In de Taaladviesbank heeft de term ‘antecedent’ altijd betrekking op een woord(groep) waarnaar wordt verwezen door een betrekkelijk voornaamwoord.

Voorbeelden (waarin het antecedent cursief is weergegeven):

(1) De jonge koeien, die enkele maanden lang op stal hadden gestaan, liepen uitgelaten rond in de wei.

(2) Zij is degene aan wie ik de brief heb bezorgd.

Zie ook

Bepaling
Bijzin
Voornaamwoord

termentao_term
7