Teneergeslagen / terneergeslagen

Teneergeslagen / terneergeslagen

Vraag

Wat is juist: teneergeslagen of terneergeslagen?

Antwoord

Terneergeslagen is juist. 

Toelichting

Terneergeslagen betekent ‘moedeloos’. Het is een bijvoeglijk naamwoord dat is afgeleid van het werkwoord terneerslaan, dat tegenwoordig nog nauwelijks wordt gebruikt. 

(1) Na de opheffingsvergadering van de vereniging liep de directeur terneergeslagen naar huis.

(2) Terneergeslagen prikte de lekkerbek in de verbrande appeltaart.

Al in het Middelnederlands staat er een r tussen te en neer, net als bijvoorbeeld in terloops, tersluiks en terstond. Ook het minder gebruikelijke terneergedrukt (‘ontmoedigd, bedrukt’) wordt gespeld met een r voor neer.

De vorm teneergeslagen zonder r, die ook vaak voorkomt, kan wellicht worden verklaard uit combinaties als te binnen (schieten), te buiten (gaan) en (van) tevoren.

Zie ook

Vaste combinaties met naamvallen (algemeen)

Op de duur / op den duur
Ten deze / te dezen
Ter aller tijde / ten allen tijde / ten alle tijde / te alle tijde / te allen tijde
Toendertijd / toentertijd
Van goede huize / van goeden huize, te goede trouw / te goeder trouw

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

bijvoeglijk naamwoord,grammaticatao_adv (C)
1594
j
bijvoeglijk_naamwoord,medeklinker,spelling
Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
21 June 2012
17 November 2015