Ten vroegste / op zijn vroegst

Ten vroegste / op zijn vroegst

Vraag

Is ten vroegste correct?

Antwoord

Ja, ten vroegste is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is op zijn vroegst.

Toelichting

Om uit te drukken dat iets niet eerder dan op een bepaald moment het geval is of kan zijn, wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied op zijn vroegst gebruikt.

(1) De vergadering kan op zijn vroegst om drie uur afgelopen zijn.

(2) Stef, die nogal traag is, zal op zijn vroegst over vier uur arriveren.

Standaardtaal in België is daarnaast ten vroegste. Ten vroegste wordt in België veel frequenter gebruikt dan op zijn vroegst, maar op zijn vroegst komt er ook regelmatig voor. In Nederland wordt ten vroegste slechts heel af en toe gebruikt.

(3) Het loon wordt ten vroegste gestort op de eerste dag van de maand. [standaardtaal in België]

In de standaardtaal in het hele taalgebied zijn ook niet vroeger dan of niet eerder dan gangbaar.

(4) Dat vervelende werkje kan ik niet vroeger dan volgende week af hebben.

(5) Ze gaan niet eerder dan volgende maand terug naar Amerika.

Zie ook

Ten laatste / uiterlijk
Vroeger of later / vroeg of laat

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 306; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 312; Taalwijzer (1998), p. 369; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,trappen van vergelijking,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1078
j
correctheid,trappen_vergelijking,uitdrukkingen,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordvorm:trappen_vergelijking
01 January 2004
14 May 2020