121 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

taalkundige termenVraagzin Omschrijving Een vraagzin (of: vragende zin) is een zin waarmee de spreker de toegesprokene om nadere informatie verzoekt. De voornaamste types zijn de ja/nee-vraag, waarmee een bevestigend of ontkennend antwoord gevraagd wordt, en de open vraag, waarmee aan …

Vraagzin Lees meer »

taalkundige termenVerbuiging Omschrijving Onder verbuiging (of: declinatie) worden de vormveranderingen verstaan bij zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden, lidwoorden en telwoorden, waarmee geslacht (1), getal (2) en/of naamval (3) worden uitgedrukt: (1) een groot huis (het-woord) – een grote schuur (de-woord) …

Verbuiging Lees meer »

taalkundige termenVerkleinwoord Omschrijving Een verkleinwoord (of: diminutief) is een vorm van een zelfstandig naamwoord die wordt afgeleid met het achtervoegsel (diminutiefsuffix) -(e)tje, -je, -pje, -kje (vooral in dialecten ook -(e)ke en -ske). Voorbeelden: man – mannetje of manneke, bak – …

Verkleinwoord Lees meer »

taalkundige termenVerkorting Omschrijving Een verkorting is de verkorte vorm van een woord of woordgroep die ontstaat door weglating van een of meer lettergrepen. Voorbeeld: prof (professor/professioneel), horeca (hotel, restaurant, café). Zie ook Afkorting termen

taalkundige termenVervoeging Omschrijving Onder vervoeging (of: conjugatie) worden de vormveranderingen verstaan bij werkwoorden, waarmee tijd (1), persoon (2), getal (3) en/of wijs (4) worden uitgedrukt: (1) het brandt (onvoltooid tegenwoordige tijd) – het brandde (onvoltooid verleden tijd) (2) ik loop …

Vervoeging Lees meer »