121 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

taalkundige termenWerkwoord Omschrijving Een werkwoord is een woord dat heel algemeen gezegd een werking uitdrukt. Dat kan onder meer zijn een activiteit (bijvoorbeeld eten, schrijven), een gebeuren (bijvoorbeeld plaatsvinden, ontstaan) of het verkeren in een bepaalde toestand (bijvoorbeeld liggen, zitten). …

Werkwoord Lees meer »

taalkundige termenVerkleinwoord Omschrijving Een verkleinwoord (of: diminutief) is een vorm van een zelfstandig naamwoord die wordt afgeleid met het achtervoegsel (diminutiefsuffix) -(e)tje, -je, -pje, -kje (vooral in dialecten ook -(e)ke en -ske). Voorbeelden: man – mannetje of manneke, bak – …

Verkleinwoord Lees meer »

taalkundige termenVerkorting Omschrijving Een verkorting is de verkorte vorm van een woord of woordgroep die ontstaat door weglating van een of meer lettergrepen. Voorbeeld: prof (professor/professioneel), horeca (hotel, restaurant, café). Zie ook Afkorting termen

taalkundige termenVervoeging Omschrijving Onder vervoeging (of: conjugatie) worden de vormveranderingen verstaan bij werkwoorden, waarmee tijd (1), persoon (2), getal (3) en/of wijs (4) worden uitgedrukt: (1) het brandt (onvoltooid tegenwoordige tijd) – het brandde (onvoltooid verleden tijd) (2) ik loop …

Vervoeging Lees meer »

taalkundige termenVoegwoord Omschrijving Een voegwoord (of: conjunctie) is een verbindingswoord dat woorden, woordgroepen en zinnen met elkaar kan verbinden in een nevenschikkend of een onderschikkend verband. Voegwoorden worden dan ook onderscheiden in nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden. Nevenschikkende voegwoorden verbinden gelijkwaardige …

Voegwoord Lees meer »