Taalkader

Taalkader

Vraag

Wordt taalkader met als betekenis ‘op het lidmaatschap van een taalgemeenschap gebaseerde personeelsformatie’ in het hele Nederlandse taalgebied gebruikt?

Antwoord

Taalkader is een term die slaat op een element dat typisch is voor de Belgische staatkundige situatie. De term wordt bijgevolg vooral in het Belgische gedeelte van het taalgebied gebruikt.

Toelichting

Door de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszakenis is elke federale overheidsinstelling verplicht om de verdeling van de ambtenaren over de personeelsformatie volgens de taal die ze spreken (volgens de taalrol waartoe ze behoren), in een koninklijk besluit vast te leggen. Door die wet wordt de personeelsformatie van een federaal ministerie dus verdeeld in een Nederlands, een Frans en, voor de hogere ambtenarij, een tweetalig taalkader.

Taalkader is een woord voor een typisch Belgisch staatkundig fenomeen. Het gebruik van die term ligt vast in de regelgeving, en is zeer verspreid in de ambtenarij en daarbuiten.

Zie ook

Effectieven / personeelssterkte, personeelsbestand
Omkadering
Vlaamse Rand, Brusselse Rand, de Rand (hoofdletters?)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 266; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
764
j
betekenis,officiele_termen,wetgeving,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:officiele_termen,wetgeving;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
04 September 2018