Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Middens / kringen / milieus

Vraag

Is middens correct in de zin Er wordt in die middens veel gesjoemeld?

Antwoord

Ja, middens is standaardtaal in België. Kringen en milieus zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

In de standaardtaal zijn in het hele taalgebied kring (meervoud kringen) en milieu (meervoud milieus) gangbaar om groepen mensen te benoemen die met elkaar omgaan of met elkaar verbonden zijn.

(1) Hij verkeert het liefst in betere kringen.

(2) Iedereen ondergaat de invloed van het milieu waarin hij opgroeit.

Midden (meestal gebruikt in het meervoud: middens) in die betekenis is standaardtaal in België.

(3) Het aandeel kinderen dat uit lagere socio-economische middens komt, is relatief gezien veel te groot. [standaardtaal in België]

(4) Vanaf de zestiende eeuw beginnen die ideeën ook buiten de kerkelijke middens door te dringen. [standaardtaal in België]

Hoewel de meeste naslagwerken midden in deze betekenis als niet-standaardtalig beschouwen en sommige het gebruik ervan expliciet afkeuren, is het woord in België in de praktijk erg gebruikelijk en wordt het over het algemeen ook geaccepteerd. Er hoeft dan ook geen bezwaar tegen gemaakt te worden.

Midden is standaardtaal in het hele taalgebied in de uitdrukking in ons midden, in hun midden.

(5) Wanneer ben je weer in ons midden?

Naslagwerken

middens

kringen

Grote Van Dale (2005) [bij midden] 4 (Belg.N., niet alg.) (vaak mv.) maatschappelijke kring of groep [bij kring] 4 (vaak mv.) vereniging van een aantal personen die een samenhangend en min of meer afgesloten geheel uitmaken, maatschappelijke groep

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[midden: 3 (Belg., niet alg.) milieu, omgeving]

[kring: 2 [vaak meervoud] groep personen

Verschueren (1996)

[bij midden] B. (…) 3. Z.N. milieu, omgeving.

[bij kring] B. (…) 3. bijeenhorende groep van personen, stand

Koenen (2006)

[bij midden] 3 omgeving, milieu

[bij kring] 3 maatschappelijke groep

Kramers (2000)

[bij midden] 2 ZN omgeving, milieu

[bij kring] 2 fig bijeenbehorende groep mensen

Correct Taalgebruik (2006), p. 157

[wordt afgekeurd] In de betekenis van groep van mensen die met elkaar omgaan of met elkaar verbonden zijn, gebruiken we de woorden kring of kringen, of ook wel milieu, omgeving.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 168

[bij midden, wordt afgekeurd] (subst.) iem. uit dat -, dat milieu, die omgeving, die kring, die wereld; (vaak in het mv.) economische, politieke, christelijke ... –s, kringen, milieus; (in samenst.) kunst-s, theater-s … kunstkringen, theaterkringen …

-

Taalwijzer (1998), p. 216, 190

[bij milieu, wordt afgekeurd] niet: midden

[bij kring, wordt afgekeurd] niet: midden

[bij kring] is een groep personen of een maatschappelijke groep; syn. *milieu

Stijlboek VRT (2003), p. 161

[bij midden] Niet gebruiken voor: kring, (de betere) kringen, milieu. In die betekenis is het een leenvertaling uit het Frans.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij midden] milieu, omgeving

-