Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Midden (als voorzetsel)

Vraag

Is midden de bloemen correct?

Antwoord

Nee, midden de bloemen is geen standaardtaal. Wel standaardtaal zijn te midden van de bloemen of midden in/tussen de bloemen.

Toelichting

In de standaardtaal kan midden bijwoordelijk gebruikt worden in combinatie met (en als nadere precisering van) een voorzetsel. Dit gebruik komt zowel in plaats- als in tijdsbepalingen voor.

(1a) Daar stond ze midden tussen de bloemen.

(2a) Er lagen een paar junkies midden op het asfalt.

(3) We zijn midden in de nacht vertrokken.

Verder kan midden (net als begin en eind) in de standaardtaal gebruikt worden in tijdsbepalingen als de volgende:

(4) Midden jaren zestig voelde je al dat er iets op til was.

(5) Midden mei verwachten wij een kindje.

Standaardtaal zijn ook de voorzetseluitdrukkingen te midden van en in het midden van.

(6) Jaap en Maria zaten helemaal vooraan in de zaal te midden van de bloemen.

(7) In het midden van de jaren zeventig bereikten een aantal discogroepjes hun hoogtepunt.

In België wordt midden soms als voorzetsel gebruikt in een plaatsbepaling. Dat gebruik is echter geen standaardtaal.

(1b) Daar stond ze midden de bloemen. (in België, geen standaardtaal)

(2b) Er lagen een paar junkies midden het asfalt. (in België, geen standaardtaal)

Bijzonderheid

In de België wordt in een tijdsbepaling met midden jaren… tussen midden en jaren vaak ook het lidwoord de gezet, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die midden de jaren … afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of die constructies tot de standaardtaal in België gerekend kunnen worden.

(8) Midden de jaren negentig begon het postmodernisme voet aan de grond te krijgen in de literatuur. (in België, status onduidelijk)

Zie ook

Middels / door middel van / met
Mits (als voorzetsel)

Naslagwerken

midden (als voorzetsel)
Grote Van Dale (2005) 1in het midden2 van; (Belg.N., niet alg.) er lagen er een paar midden de vloer; midden jaren vijftig, zestig enz.; (alg.Belg.N.) midden de jaren vijftig, zestig enz.
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 in het midden van (in een tijdsbepaling) (…) midden1 [jaren tachtig]
Kramers (2000) III vz ZN te midden van, in het midden van: ~ deze mensen groeide hij op; midden in, midden op; te ~ te midden van
Correct Taalgebruik (2006), p. 156 Midden kan als bijwoord worden gebruikt maar niet als voorzetsel. Fout is dus: Zij stond midden de bloemen.
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 168 [wordt afgekeurd] (voorz.) - de kamer, - in de kamer; - de markt, - op de markt, in het - van de markt; (te) - de groep, te - van de groep, in de groep, in het - van de groep; - een verwaarloosd bos, middenin, midden in; - de dag, midden op de dag; - de mensen, tussen, onder de mensen.
Taalwijzer (1998), p. 215 1)     Na het bijwoord midden komt een vz. 2)     In tijdsbepalingen is de verbinding midden + jaren gewoon.
Stijlboek VRT (2003), p. 161 [bij midden [bijw., vz., zn.]] Midden komt alleen in tijdsbepalingen als voorzetsel voor: midden jaren tachtig.
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) - midden de dag, midden op de dag - midden (de) jaren tachtig, in het midden van de jaren tachtig (…) - midden de bespreking, midden in de bespreking - midden de mensen, tussen de mensen