Midden (als voorzetsel)

Midden (als voorzetsel)

Vraag

Is midden de bloemen correct?

Antwoord

Nee, midden de bloemen is geen standaardtaal. Wel standaardtaal zijn te midden van de bloemen of midden in/tussen de bloemen.

Toelichting

In de standaardtaal kan midden bijwoordelijk gebruikt worden in combinatie met (en als nadere precisering van) een voorzetsel. Dit gebruik komt zowel in plaats- als in tijdsbepalingen voor.

(1a) Daar stond ze midden tussen de bloemen.

(2a) Er lagen een paar junkies midden op het asfalt.

(3) We zijn midden in de nacht vertrokken.

Verder kan midden (net als begin en eind) in de standaardtaal gebruikt worden in tijdsbepalingen als de volgende:

(4) Midden jaren zestig voelde je al dat er iets op til was.

(5) Midden mei verwachten wij een kindje.

Standaardtaal zijn ook de voorzetseluitdrukkingen te midden van en in het midden van.

(6) Jaap en Maria zaten helemaal vooraan in de zaal te midden van de bloemen.

(7) In het midden van de jaren zeventig bereikten een aantal discogroepjes hun hoogtepunt.

In België wordt midden soms als voorzetsel gebruikt in een plaatsbepaling. Dat gebruik is echter geen standaardtaal.

(1b) Daar stond ze midden de bloemen. (in België, geen standaardtaal)

(2b) Er lagen een paar junkies midden het asfalt. (in België, geen standaardtaal)

Bijzonderheid

In de België wordt in een tijdsbepaling met midden jaren… tussen midden en jaren vaak ook het lidwoord de gezet, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die midden de jaren … afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of die constructies tot de standaardtaal in België gerekend kunnen worden.

(8) Midden de jaren negentig begon het postmodernisme voet aan de grond te krijgen in de literatuur. (in België, status onduidelijk)

Zie ook

Middels / door middel van / met
Mits (als voorzetsel)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 156; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 168; Taalwijzer (1998), p. 215; Stijlboek VRT (2003), p. 161; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

bijwoord,correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
995
j
bijwoord,correctheid,voorzetsel,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijwoord,voorzetsel
01 January 2004
23 August 2013