Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Met een sisser aflopen (betekenis)

Vraag

Wat is de betekenis van: met een sisser aflopen?

Antwoord

Met een sisser aflopen wordt in Nederland doorgaans opgevat in de betekenis 'geen ernstige gevolgen hebben'. In België wordt met een sisser aflopen door de meeste taalgebruikers geïnterpreteerd als 'op een teleurstelling, mislukking uitlopen'.

De combinatie met een sisser aflopen is gebruikelijk in het hele taalgebied; in België komen ook de varianten op een sisser aflopen, op een sisser uitlopen en op een sisser uitdraaien voor.

Toelichting

Met een sisser aflopen is standaardtaal in het hele taalgebied, maar heeft in België en Nederland verschillende betekenissen. In Nederland is de uitdrukking vooral gebruikelijk in een positieve betekenis: 'geen ernstige gevolgen hebben'. Vaak gaat het dan om een afloop die beter is dan verwacht werd.

(1) Het ongeluk liep gelukkig met een sisser af, maar het had ook anders kunnen uitpakken.

(2) Tot dinsdagavond hoopte de club dat de zaak met een sisser zou aflopen omdat bij de politie nog geen klacht was ingediend.

(3) De politie vreesde voor zware rellen tijdens de manifestatie, maar uiteindelijk liep die wel met een sisser af.

In België heeft met een sisser aflopen doorgaans een negatieve betekenis, namelijk 'op een teleurstelling of een mislukking uitlopen'.

(4) Ondanks haar vakbekwaamheid en enthousiasme liepen haar projecten weer af met een sisser.

Naast met een sisser aflopen zijn ook de uitdrukkingen op een sisser aflopen, op een sisser uitdraaien en op een sisser uitlopen gebruikelijk in België in de betekenis 'op een teleurstelling uitlopen'.

(5) Het onderhoud met de minister is helaas op een sisser afgelopen. [standaardtaal in België]

(6) De afgelopen 150 jaar zijn pogingen om de macht van de president in te perken steeds op een sisser uitgedraaid. [standaardtaal in België]

(7) De onderhandelingen zijn op een sisser uitgelopen. [standaardtaal in België]

Naslagwerken

 

op een sisser aflopen

met een sisser aflopen

Grote Van Dale (2005)

-

[bij sisser] 2 (…) in de verb.

met een sisser aflopen

- geen ernstige gevolgen hebben

synoniem: loslopen

- (algemeen Belgisch-Nederlands) op een teleurstelling, mislukking, non-event uitlopen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[bij sisser] met een sisser aflopen geen ernstige gevolgen hebben

Verschueren (1996)

-

[bij sisser] 2. (…) Gez. met een - aflopen, gezegd van een gebeurtenis die aanvankelijk een dreigend aanzien had, maar weinig of geen onaangename gevolgen heeft.

Koenen (2006)

-

[bij sisser] het zal wel met een ~ aflopen geen ernstige gevolgen hebben

Correct Taalgebruik (2006), p. 228

[bij sisser (op een - aflopen), wordt afgekeurd] Het is: met een sisser aflopen.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 247

[bij sisser, wordt afgekeurd] op een - aflopen, uitlopen, met een sisser aflopen

-

Taalwijzer (1998), p. 295

[bij sisser, wordt afgekeurd] Let op het vz.: met een sisser aflopen (niet: op)

[bij sisser] Let op het vz.: met een sisser aflopen

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

-

[bij sisser] het liep met een ~ af het liep veel minder erg af dan men zich had voorgesteld

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

-

[bij sisser] het liep met een ~ af het liep veel minder erg af dan men zich had voorgesteld