Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zomeruur / zomertijd

Vraag

Is zomeruur in de betekenis van 'zomertijd' correct?

Antwoord

Ja, zomeruur (als het tegengestelde van winteruur) is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is zomertijd (als het tegengestelde van wintertijd).

Toelichting

De tijdregeling waarbij de klok in de zomer één of twee uur vooruitgezet wordt ten opzichte van de middelbare zonnetijd, wordt in de standaardtaal de zomertijd genoemd. In de standaardtaal in België wordt deze tijdregeling ook het zomeruur genoemd.

(1) De zomertijd begint tegenwoordig op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober.

(2) In 1916 voerde Duitsland de zomertijd in, en de rest van de wereld volgde.

(3) In de nacht van zaterdag op zondag zijn we weer overgeschakeld op het zomeruur. Om 2 uur werd de klok 1 uur vooruitgezet. Dat betekent dus een uur minder slaap. [standaardtaal in België]

(4) Bent u voorstander van het zomeruur? [standaardtaal in België]

Hoewel de naslagwerken zomeruur niet als standaardtaal beschouwen en sommige het gebruik ervan expliciet afkeuren, is het woord in België in de praktijk erg gebruikelijk en wordt het over het algemeen ook geaccepteerd. Er is dan ook geen bezwaar tegen.

Zie ook

Openingsuren / openingstijden
Uurwerk / horloge
Winteruur / wintertijd

Naslagwerken

zomeruur zomertijd
Grote Van Dale (2005)

(Belg.N., niet alg.) zomertijd

2 tijdregeling waarbij de klok gedurende de zomer vooruit is ten opzichte van de middelbare zonnetijd (vooral ingevoerd om 's avonds kunstlicht te besparen)

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 bijzondere regeling van de tijd gedurende de zomer waarbij de klok een uur voor is bij de middelbare zonnetijd

Verschueren (1996)

-

2. tijdregeling in de zomer, waarbij de klok een of twee uur vóór is op de zonnetijd, om 's avonds licht te besparen

Koenen (2006)

-

2 (…) tijdregeling waarbij de klokken op een bep. dag in het voorjaar een uur vooruitgezet worden; die vooruitzetting wordt in het najaar ongedaan gemaakt

Kramers (2000)

ZN zomertijd

2 tijdrekening als de klok in de zomer een uur verzet wordt

Correct Taalgebruik (2006), p. 323

[wordt afgekeurd] Correct en het meest gebruikt, is zomertijd.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 329

[wordt afgekeurd] zomertijd

-

 

Taalwijzer (1998), p. 383

[bij wintertijd, wordt afgekeurd] niet: winteruur, zomeruur; vgl. Fr. heure d'été, d'hiver

-

Stijlboek VRT (2003), p. 277

[wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands is: zomertijd.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

zomertijd

-