Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bewijs van goed gedrag en zeden / bewijs van goed (zedelijk) gedrag

Vraag

Is bewijs van goed gedrag en zeden correct?

Antwoord

Ja, bewijs van goed gedrag en zeden is net als bewijs van goed zedelijk gedrag standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is bewijs van goed gedrag.

Toelichting

Een officieel document waarmee iemand aantoont nooit door een rechtbank te zijn veroordeeld wordt een bewijs van goed gedrag genoemd. Die term, die standaardtaal in het hele taalgebied is, komt vaker voor in Nederland dan in België.

(1) Omdat hij geen bewijs van goed gedrag kon laten zien, kreeg hij geen nieuwe wapenvergunning.

(2) U kunt uw bewijs van goed gedrag vanmiddag afhalen op het politiebureau.

In België wordt zo’n document in de standaardtaal gewoonlijk bewijs van goed gedrag en zeden of bewijs van goed zedelijk gedrag genoemd. De officiële naam van het document is getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

(3) De buitenlandse sociale diensten zullen je vragen een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen. [standaardtaal in België]

(4) Een goede bodyguard moet discreet zijn, een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen, uit een onbesproken familie komen en minstens vier talen spreken.

In Nederland is de officiële naam van het document verklaring omtrent het gedrag.

(5) Elke school moet een nieuwe leraar naar een verklaring omtrent het gedrag vragen.

(6) U kunt een verklaring omtrent het gedrag aanvragen wanneer een andere instelling u verzoekt zo'n verklaring te overleggen.

Naslagwerken

bewijs van goed gedrag en zeden bewijs van goed (zedelijk) gedrag
Grote Van Dale (2005) [bij gedrag] 1 (…) (alg.Belg.N.) een getuigschrift van goed gedrag en zeden [bij gedrag] 1 (…) een getuigschrift van goed zedelijk gedrag
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) [bij bewijs] (Belg.) bewijs3 van goed gedrag en zeden bewijs van goed zedelijk gedrag [bij gedrag] bewijs van goed (zedelijk) gedrag1
Verschueren (1996) - [bewijs: 3. Metn. a. geschreven, gedrukte verklaring: (…) van goed gedrag]

[gedrag: 1. Eig. a. Algm. wijze waarop iemand zich gedraagt: (…) getuigschrift van goed - overleggen; (…) zedelijk -]
Koenen (1999) [bij bewijs] ~van goed gedrag en zeden officieel document waarmee men aantoont nog nooit door een rechtbank te zijn veroordeeld, bijv. bij sollicitaties -
Kramers (2000) [bij bewijs] ~van goed gedrag

[bij het woord gedrag] bewijs van goed ~
-
Correct Taalgebruik (2006), p. 318 [bij zeden, wordt afgekeurd] Correct en gebruikelijk in Vlaamse wetteksten is: bewijs van goed zedelijk gedrag. (Niet: bewijs van goed gedrag en zeden). -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 36 [bij bewijs, wordt afgekeurd] - van goed gedrag en zeden, [B] getuigschrift, -, attest van goed zedelijk gedrag, - van goed gedrag [bij bewijs] [NL] verklaring omtrent het gedrag, - van goed gedrag
Taalwijzer (1998), p. 132 [bij gedrag] Let op: een getuigschrift, bewijs van goed gedrag (niet: van goed gedrag en zeden; vgl. Fr. bonne vie et moeurs) [bij gedrag] Let op: een getuigschrift, bewijs van goed gedrag
Stijlboek VRT (2003), p. 94 [bij gedrag, bewijs van goed ~ en zeden, wordt afgekeurd] De officiële term in België is: getuigschrift van goed zedelijk gedrag. In Nederland heet het document officieel: verklaring omtrent het gedrag. In de omgang wordt meestal bewijs van goed gedrag gezegd. -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [bij gedrag] bewijs/getuigschrift van goed gedrag en zeden, bewijs van goed zedelijk gedrag -