Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Half (twee maand en (een) half / twee en een halve maand)

Vraag

Is een constructie als twee maand en (een) half correct?

Antwoord

Nee, twee maand en (een) half is geen standaardtaal. Standaardtaal is twee en een halve maand.

Toelichting

Om van iets een hoeveelheid met daarbij een halve eenheid aan te geven, wordt in de standaardtaal de volgende constructie gebruikt: telwoord + en een half/halve + tijd-, maat- of hoeveelheidaanduidend woord.

(1) Na vijf en een half uur rijden kwamen we in Basel aan.

(2) Mijn zus bevalt pas over vier en een halve maand.

(3) In de loop van zijn carrière had de bankdirecteur vijf en een half miljoen euro verduisterd.

(4) De poort van het kasteel was twee en een halve meter breed.

In België komt soms de volgende constructie voor, met een andere volgorde: telwoord + tijd-, maat- of hoeveelheidaanduidend woord + en (een) half. Deze constructie is geen standaardtaal.

(5) Ik woon hier nu al twee maand en (een) half en ik heb de buren nog altijd niet gezien. (in België, geen standaardtaal)

(6) Het is ongeveer drie uur en (een) half rijden naar Luxemburg. (in België, geen standaardtaal)

(7) Ik wil graag nog een meter en (een) half gordijnstof. (in België, geen standaardtaal)

Bijzonderheid

In plaats van één en een half/halve wordt in de standaardtaal gewoonlijk anderhalf/anderhalve gebruikt.

(8) Anderhalve maand geleden is haar vader overleden.

Zie ook

Twee-en-een-half / tweeëneenhalf / twee en een half / tweeënhalf
Twee en een halve maand is / zijn verstreken

Naslagwerken

x maand en half x en een halve maand
Grote Van Dale (2005) - [bij half] 1 (…) twee en een halve cent, twee centen en een halve cent
Verschueren (1996) - -

 

[half] 1. (…) drie en een halve meter zijde; twee en een half uur van hier

Koenen (2006) - [bij half] twee en een ~
Correct Taalgebruik (2006), p. 99 [bij half] Een getal moet altijd in zijn geheel voor het zelfstandig naamwoord staan. Vooral met half loopt dat mogelijk onder Franse invloed (quatre mois et demi) wel eens verkeerd. Ook half moet onmiddellijk volgen op het telwoord waarmee het verbonden is. (...) Voor één en een half gebruiken we gewoonlijk anderhalf. -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 108 [bij half, wordt afgekeurd] twee dagen en -, twee en een halve dag (…) twee jaar en -, twee en een - jaar -
Taalwijzer (1998), p. 145 [bij halve, half, wordt afgekeurd] niet: een, twee, drie enz. en half [bij halve, half] Let op: twee en een halve bladzijde, zes en een half uur, drie en een halve dag, vier en een halve kilometer, zeven en een halve meter enz.
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [bij half] twee uur en een half, twee en een half uur -