Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Niet beter vragen / niet(s) liever vragen / niet(s) liever willen

Vraag

Zijn niet(s) liever vragen en niet beter vragen correct?

Antwoord

Niet(s) liever vragen (dan) is standaardtaal in België. Niet beter vragen (dan) is geen standaardtaal. Standaardtaal in het hele taalgebied is niet(s) liever willen of wensen (dan).

Toelichting

Om weer te geven dat iemand heel erg naar iets verlangt en alleen maar dat wil, wordt in de standaardtaal de uitdrukking niets liever willen (dan) of niets liever wensen (dan) gebruikt.

(1) Ze wilden niets liever dan hun ploeg te zien winnen.

(2) Ik wens niets liever dan dat hij zo spoedig mogelijk beter wordt.

Standaardtaal in België is in dezelfde betekenis niet(s) liever vragen (dan). Daarnaast komt in België ook af en toe niet beter vragen (dan) voor. Deze uitdrukking is geen standaardtaal.

(3) Ik vraag niets liever dan vrede en geluk voor alle mensen. [standaardtaal in België]

(4) Hij vroeg niet beter dan wat vriendschap, maar zelfs dat wilden jullie hem niet gunnen. (in België, geen standaardtaal)

Naslagwerken

 

niet(s) liever vragen

niet(s) beter vragen

Grote Van Dale (2005) -

[bij vragen] 5 (…) (alg.Belg.N.) niet beter vragen dan dat … [leenvertaling van Fr. ne pas demander mieux que], niets liever hebben dan dat …

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[bij vragen] niet beter* vragen2 dan…

Correct Taalgebruik (2006), p. 167, 306

[bij vragen (niets liever-), wordt afgekeurd] Correct is: Niets liever wensen, willen.

[bij niets beter vragen, wordt afgekeurd] Correct is: niets liever wensen of willen.

Woordenboek correct taalgebruik (1996), p. 343

[bij vragen, wordt afgekeurd] hij vraagt niet beter, niets liever dan te blijven, hij wenst, verlangt niets liever dan, vraagt alleen maar om, zou niets liever willen dan te blijven

[bij vragen, wordt afgekeurd] hij vraagt niet beter, niets liever dan te blijven, hij wenst, verlangt niets liever dan, vraagt alleen maar om, zou niets liever willen dan te blijven

Taalwijzer (1998), p. 383

[bij willen, wordt afgekeurd] Let op de wending: niet(s) liever willen, verlangen, wensen dan (niet: niet beter, liever vragen; vgl. Fr. ne pas demander mieux).

[bij willen, wordt afgekeurd] Let op de wending: niet(s) liever willen, verlangen, wensen dan (niet: niet beter, liever vragen; vgl. Fr. ne pas demander mieux).

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

-

[bij vragen] - niet beter vragen dan, niets liever willen dan