Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Terminus / eindstation / eindpunt

Vraag

Is terminus correct?

Antwoord

Ja, terminus is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn eindpunt of eindstation.

Toelichting

Terminus komt in de standaardtaal in België voor in de betekenis van 'eindpunt van een tram-, trein- of buslijn'. In Nederland wordt terminus (bijna) niet gebruikt.

(1) Neem de bus van de luchthaven naar San José tot aan de terminus. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn eindpunt of eindstation.

(2) Poperinge is het eindstation van deze trein.

(3) Afspraak bij het eindpunt van lijn 44.

Naslagwerken

 

terminus

eindstation

Grote Van Dale (2005)

3 eindpunt (bekend als hotelnaam); - (Belg.N., niet alg.) eindpunt van een tram- of buslijn

1 station dat het eind vormt van een spoorweglijn, syn. eindpunt

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 station dat het eind vormt van een spoorweglijn

Verschueren (1996)

Z.N. eindhalte, eindstation

1. Eig. station aan het einde van een spoorweg of van een reis

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

1 station waar de loop ve spoorweg eindigt; 2 uiteindelijk doel

Kramers (2000)

ZN eindpunt; einde, inz het einde van een spoorweg; station aldaar

1 station aan het eind van een spoorweg

Correct Taalgebruik (2006), p. 249

Het laatste station of de laatste halte is het eindpunt, het eindstation.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 271

[wordt afgekeurd] (v. tram of trein) eindpunt, eindstation

-

Taalwijzer (1998), p. 118

[bij eindpunt, wordt afgekeurd] niet: terminus; vgl. Fr. terminus

is correct; syn. eindhalte, eindstation

Stijlboek VRT (2003), p. 236

In de algemene standaardtaal komt terminus uitsluitend voor in een aantal Latijnse uitdrukkingen. Niet gebruiken voor: eindpunt (van een tram- of buslijn), eindhalte, eindstation.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

eindhalte, eindstation, eindpunt

-