Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Tegen terugbetaling / onder rembours

Vraag

Is tegen terugbetaling correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we tegen terugbetaling tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval onder rembours.

Toelichting

De uitdrukking tegen terugbetaling wordt vooral in België veelvuldig gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers, wanneer een koper goederen betaalt op het moment dat die bij hem thuis worden afgeleverd. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die de uitdrukking afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of tegen terugbetaling tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1) De encyclopedie wordt geleverd tegen terugbetaling. (in België, status onduidelijk)

Standaardtaal in het hele taalgebied is in die context onder rembours. Ook de omschrijving betaling bij levering (soms ook betaling bij ontvangst) wordt in de standaardtaal gebruikt in deze betekenis.

(2) Op 575 adressen in Nederland zijn donderdag onder rembours brieven bezorgd waarvan de inhoud slechts een nietszeggende folder blijkt te zijn.

(3) Betaling kan met een beveiligde code, onder rembours of met een traditionele factuur.

(4) Als je iets bestelt op een website, kun je het best voor betaling bij levering kiezen.

Rembours wordt los en in samenstellingen als rembourszending, rembourskosten, remboursbrief en rembourspakket gebruikt.

(5) Rembours is een service van de post gebaseerd op het betalen bij aflevering. De postbode biedt het pakketje bij u aan en u betaalt het bedrag aan de postbode.

(6) Bij de afgifte van het pakket moet ruim twintig euro rembourskosten worden betaald.

Naslagwerken

tegen terugbetaling onder rembours
Grote Van Dale (2005) [bij terugbetaling] 2 (Belg.N., bankw.) rembours. [bij rembours] 2 onder rembours zenden, onder de voorwaarde dat bij aanbieding dadelijk betaald moet worden en het anders niet wordt afgegeven
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) - [bij rembours] 1 wijze van verzenden waarbij de kosten dadelijk bij aanbieding betaald moeten worden (…) iets onder rembours1 versturen
Verschueren (1996) -

[bij rembours] 1. terugbetaling: iets onder - zenden, onder voorwaarde dat het bij ontvangst dadelijk betaald wordt
Koenen (2006) - [bij rembours] 2 (…) een pakket onder ~ verzenden waardoor bij ontvangst de kosten meteen (aan de postbode) moeten worden betaald
Kramers (2000) [bij terugbetaling] 2 ZN rembours; tegen ~ zenden onder rembours [bij rembours] 2 betaling van een zending bij de ontvangst daarvan; onder ~ zodanig dat het bij ontvangst betaald moet worden
Correct Taalgebruik (2006), p. 249 [wordt afgekeurd] Een pakket wordt verzonden onder rembours. -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 271 [bij terugbetaling] tegen -, (minder gebr. voor:) onder rembours. -
Taalwijzer (1998), p. 280 [bij rembours, onder -, wordt afgekeurd] is algemeen gangbaar als men bedoelt dat de waren door de koper worden betaald als zij bij hem thuis bezorgd worden (…) (niet: tegen terugbetaling). -

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [bij terugbetaling] - tegen terugbetaling, onder rembours, onder voorwaarde dat het bij ontvangst dadelijk betaald wordt -