Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Snit en naad

Vraag

Is snit en naad correct?

Antwoord

In België was de combinatie snit en naad in het verleden in gebruik als officiële benaming voor een beroepsopleiding in het Belgische secundair onderwijs. Tegenwoordig wordt deze benaming in België af en toe nog gebruikt om naar de voormalige opleiding te verwijzen.

Toelichting

De verbinding snit en naad wordt vrijwel uitsluitend in België gebruikt en was de naam voor een beroepsafdeling in het Belgische secundair onderwijs. Intussen bestaat die richting al een hele tijd niet meer.

(1) Tania zat hier destijds in het vijfde jaar snit en naad.

Bij uitbreiding werd snit en naad ook gebruikt als naam voor de specialisatie die bepaalde leerkrachten volgden om in die afdelingen les te mogen geven. Die specialisatie bestaat ook niet meer.

(2) Een praktijkleraar die op dat type school aan de slag wilde, moest nog andere specialiteiten hebben dan snit en naad en huishoudkunde.

Het onderwijs is tegenwoordig in België geen federale aangelegenheid meer. Het Franstalige onderwijs is nu een bevoegdheid van de Franse Gemeenschap, het Nederlandstalige onderwijs van de Vlaamse overheid. Er zijn een aantal nieuwe studiegebieden ontstaan met betrekking tot kleding en mode. Om naar die nieuwe richtingen te verwijzen, kan snit en naad niet meer gebruikt worden.

(3) Tania’s dochter volgt nu de opleiding textiel.

Naslagwerken

 

snit en naad

Grote Van Dale (2005)

[bij snit] (alg.Belg.N.) snit en naad, opleiding, cursus knippen en naaien

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij snit] (Belg.) snit en naad (opleiding) knippen en naaien

Kramers (2000)

in België: ~ en naad (als vak op school) knippen en naaien

Correct Taalgebruik (2006), p. 229

De snit is de wijze waarop een kledingstuk geknipt is. De naad is de verbinding tussen twee stukken stof. Die woorden zijn niet gangbaar voor het knippen en naaien.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 251

[bij snit, wordt afgekeurd] - en naad, - en draad, naai- en knipcursus, een cursus knippen en naaien, naai- en kniplessen; les in -, kniples. – wel: een jurk naar de laatste -; dat pak is mooi van -

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij naad] cursus snid en naad, naaicursus, cursus naaien