Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zakencijfer / omzetcijfer

Vraag

Is zakencijfer correct?

Antwoord

Ja, zakencijfer is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is omzet(cijfer).

Toelichting

De hoeveelheid geld die door koop en verkoop wordt omgezet, wordt in de standaardtaal in België onder andere het zakencijfer genoemd.

Hoewel de meeste naslagwerken zakencijfer in deze betekenis als niet-standaardtalig beschouwen en sommige het gebruik ervan expliciet afkeuren, is het woord in België in de praktijk erg gebruikelijk en wordt het over het algemeen ook geaccepteerd. Er hoeft dan ook geen bezwaar tegen gemaakt te worden.

(1) Die franchiseactiviteiten maken de helft uit van het zakencijfer in de kleinhandelsomzet. [standaardtaal in België]

(2) Het verwachte zakencijfer voor dit jaar bedraagt 1 miljard euro voor het moederbedrijf en 2,5 miljard euro voor de winkels. [standaardtaal in België]

In de standaardtaal in het hele taalgebied wordt omzetcijfer of meestal kortweg omzet gebruikt.

(3) In 2004 bedroeg het verlies 2 miljoen bij een omzetcijfer van 50 miljoen.

(4) Dat bedrijf heeft een omzet van 75 miljoen.

Zie ook

Bilan / balans

Naslagwerken

 

zakencijfer

omzetcijfer

Grote Van Dale (2005)

(Belg.N., niet alg.) omzet

cijfer dat de grootte van een omzet aangeeft

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg., niet alg.) omzet

[bij omzetcijfers] 1 bedrag dat de grootte van een omzet aangeeft

Verschueren (1996)

Z.N. Gal. omzetcijfer, omzet

getal dat de waarde van de omzet (2) uitdrukt

Koenen (1999)

(Belg) de totale verkoop over zeker tijdvlak

-

Kramers (2000)

ZN omzet, omzetcijfer

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 317

[wordt afgekeurd] De hoeveelheid geld die door koop en verkoop wordt omgezet, is het omzetcijfer of kortweg de omzet.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 324

[wordt afgekeurd] omzet(cijfer)

-

Taalwijzer (1998), p. 233

[bij omzet, wordt afgekeurd] niet: zakencijfer; vgl. Fr. chiffre d'affaires

[omzet] is de gangbare term, ook wel omzetcijfer

Stijlboek VRT (2003), p. 275

[wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands zijn: omzet, omzetcijfers.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

omzetcijfer, omzet

-