Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Verkregen rechten - verworven rechten

Vraag

Is verkregen rechten correct?

Antwoord

Ja, behalve verworven rechten is ook verkregen rechten standaardtaal.

Toelichting

Rechten die bij wetswijziging behouden blijven, heten in de standaardtaal verworven rechten of verkregen rechten. De eerste benaming komt het meeste voor.

(1) Een partij die louter de optelsom is van verworven rechten en materiële belangen gaat kapot.

(2) De vakbondsafgevaardigden hadden het voortdurend over 'afbraak van de sociale zekerheid' en 'aantasting van verworven rechten'.

(3) 'Verkregen rechten geef je niet zomaar op', zei de taaladviseur en hij begon aan zijn dagelijkse middagdutje.

Zie ook

Extralegaal
Wettig - wettelijk

Naslagwerken

 

verworven rechten

verkregen rechten

Grote Van Dale (2005)

[bij recht] 7 (…) aangeboren rechten, tgov. verworven rechten

[bij verkregen] verkregen recht (jur.) a) door een bijzonder persoon verworven recht, dat bij wetswijziging in stand blijft, b) recht van erfgenamen of legatarissen in geval van erfstelling of -making onder opschortende voorwaarde

Verschueren (1996)

[bij recht] verkregen (verworven) –en

[bij recht] verkregen (verworven) -en

Koenen (2006)

[bij verwerven] verworven rechten (door inspanning) verkregen (financiële) rechten, waarvan men geen afstand wil doen

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 288, 211

[bij rechten (verworven-)] Zowel verworven rechten als verkregen rechten komt voor. Er lijkt geen betekenisverschil te zijn

[verwerven: De gangbare benaming voor rechten die bij wetswijziging behouden blijven, is: verkregen rechten]

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 302

[bij verworven, wordt afgekeurd] - rechten, verkregen

-