Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Winteruur / wintertijd

Vraag

Is winteruur in de betekenis van 'wintertijd' correct?

Antwoord

Ja, winteruur (als het tegengestelde van zomeruur) is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is wintertijd (als het tegengestelde van zomertijd).

Toelichting

In de standaardtaal wordt de tijdregeling waarbij de klok gedurende de winter achter is tegenover de middelbare zonnetijd de wintertijd genoemd. In de standaardtaal in België wordt deze tijdregeling ook het winteruur genoemd.

(1) Waarom hebben zoveel mensen een hekel aan de overschakeling naar de wintertijd?

(2) In Nederland is het onderscheid tussen zomer- en wintertijd in 1977 opnieuw ingevoerd.

(3) Wanneer schakelen we over op het winteruur? [standaardtaal in België]

(4) De computer meldde dat hij op het winteruur was overgeschakeld. [standaardtaal in België]

Hoewel de naslagwerken winteruur niet als standaardtaal beschouwen en sommige het gebruik ervan expliciet afkeuren, is het woord in België in de praktijk erg gebruikelijk – naast wintertijd – en wordt het over het algemeen ook geaccepteerd. Er is dan ook geen bezwaar tegen.

Zie ook

Openingsuren / openingstijden
Uurwerk / horloge
Zomeruur / zomertijd

Naslagwerken

winteruur wintertijd
Grote Van Dale (2005)

(Belg.N., niet alg.) wintertijd (2), tgov. zomeruur

2 tijdregeling waarbij de klok gedurende de winter achter is t.o.v. de middelbare zonnetijd

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 tijdrekening die geldt voor de periode oktober - maart

Verschueren (1996)

-

2. tijdregeling in de winter, waarbij de klok een uur achterloopt op de zomertijd

Koenen (2006)

-

2 (…) zonnetijd

Kramers (2000)

ZN wintertijd

2 tijdrekening die 's winters geldt, één uur later dan zomertijd

Correct Taalgebruik (2006), p. 317

[wordt afgekeurd] Correct en het meest gebruikt, is wintertijd.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 321

[wordt afgekeurd] wintertijd

-

Taalwijzer (1998), p. 383

[bij wintertijd, wordt afgekeurd] niet: winteruur, zomeruur; vgl. Fr. heure d' été, d' hiver

is het correcte woord, zo ook: zomertijd

Stijlboek VRT (2003), p. 273

[wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands is: wintertijd.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

wintertijd

-