Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Werken / werk

Vraag

Is werken correct in de betekenis van kleinere werkzaamheden aan de weg?

Antwoord

Ja, de meervoudsvorm werken is standaardtaal in België als het om werk van geringe omvang gaat, bijvoorbeeld kleinere werkzaamheden aan de weg. Werken is standaardtaal in het hele taalgebied als het om arbeid, om een taak van grote omvang of om het oeuvre, de werkstukken van een persoon gaat.

Toelichting

In de standaardtaal wordt de enkelvoudsvorm werk gebruikt voor werk van geringere omvang: funderingswerk, stukadoorswerk, schilderwerk, opruimingswerk. Het meervoud werken is gebruikelijk voor arbeid of taken van grote omvang: havenwerken, bevloeiingswerken, graafwerken, grootscheepse werken, openbare werken.

(1) Rond het station van Leuven zijn enorme werken aan de gang.

(2) Het Nederlandse Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur heeft een brochure met als titel: 'Maatregelen/Richtlijnen/Verkeersvoorzieningen bij werken in uitvoering'.

Zeer gangbaar is ook de meervoudsvorm werkzaamheden, onder meer in samenstellingen.

(3) De parlementaire enquêtecommissie heeft haar voorbereidende werkzaamheden pas afgerond.

(4) De reddingswerkzaamheden werden stopgezet.

Het gebruik van het meervoud werken voor werk van kleinere omvang, bijvoorbeeld aan de weg, is standaardtaal in België. In Nederland wordt het meervoud werken alleen gebruikt als het om grote infrastructuurwerken gaat.

(5) Als de funderingswerken af zijn, zal ons tuinhuisje er binnen een week staan. [standaardtaal in België]

(6) De schilderwerken verlopen moeizaam, waardoor de opruimingswerken nog niet aan de orde zijn. [standaardtaal in België]

In de standaardtaal wordt werken in het hele taalgebied ook gebruikt in de betekenis van 'werkstukken', 'producten van geestelijk werk', 'oeuvre'.

(7) Het Davidsfonds geeft alle werken van Timmermans opnieuw uit.

(8) Het geloof zonder de werken is dood.

Zie ook

Werk / dienst

Naslagwerken

 

werken

werk

Grote Van Dale (2005)

[bij werk] 13 (…) (alg.Belg.N.) (in 't mv.) werk in uitvoering, syn. (bouw)werkzaamheden

4 wat gedaan, verricht, gemaakt is of moet worden, syn. taak, arbeid

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij werk] openbare/publieke werken3 overheidswerkzaamheden aan openbare voorzieningen

3 wat gedaan moet worden

Verschueren (1996)

 [bij werk] B. 2. a. (…) publieke -en uitvoeren

B. 2. a. openbaar werk, openbare onderneming (…) b. bouw

Koenen (2006)

[bij werk] 6 -en (in het mv) werkzaamheden (…) (Belg) openbare ~en publieke werken, alsmede openbare gebouwen

[bij werk] 6 -en (in het mv) werkzaamheden (…) (Belg) openbare ~en publieke werken, alsmede openbare gebouwen

Kramers (2000)

[bij werk] 5 ZN, mv: werken werk in uitvoering

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 313

De enkelvoudsvorm werk komt in samenstellingen het meest voor: funderingswerk, stukadoorswerk, schilderwerk, huiswerk, schoolwerk. De meervoudsvorm werken is alleen gebruikelijk voor werken van enige omvang: havenwerken, bevloeiingswerken, dijkwerken, uitgravingswerken. Op het bord dat weggebruikers waarschuwt, hoort te staan: werk in uitvoering. Zeer gebruikelijk is de meervoudsvorm werkzaamheden, afzonderlijk en in samenstellingen.

[in deze betekenis niet opgenomen]

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 318

[bij werk] tijdens de -en blijft de winkel gewoon open, tijdens de verbouwing (…) -en, (op een bord langs de weg) - in uitvoering; de –en op de E40, op het viaduct, aan het kruispunt, werkzaamheden (wel: 1) havenwerken, uitgravingswerken, irrigatiewerken (= omvangrijker werk dan gewoon werkzaamheden; 2) (in firmanamen e.d.) Janssens baggerwerken; A & F dakwerken, Jacobs schilderwerken …)

-

Taalwijzer (1998), p. 377

[bij werk, wordt afgekeurd] 1) Voor werk van geringere omvang is het mv. werken niet gangbaar. We zeggen: schilderswerk, schoolwerk, opruimingswerk, huiswerk enz.

2) het mv. werken wordt inz. gebruikt voor werk van grote omvang

-

Stijlboek VRT (2003), p. 269

Leenvertaling uit het Frans. Werken slaat op activiteiten van enige omvang: baggerwerken, uitgravingswerken, waterbouwwerken. (...)

Meestal wordt werkzaamheden gebruikt: herstelwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, renovatiewerkzaamheden. (…)

Ook het enkelvoud werk is dikwijls goed bruikbaar: onderhoudswerk, herstellingswerk, schilderwerk, timmerwerk. (…)

En soms kan het nog korter: het onderhoud, het blussen.

[in deze betekenis niet opgenomen]

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [bij werk] - werken, bouwwerkzaamheden, werk in uitvoering