Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Wegens dubbel gebruik

Vraag

Is wegens dubbel gebruik, wat je vaak in Belgische advertentieteksten ziet staan, correct?

Antwoord

Ja, wegens dubbel gebruik is standaardtaal in België. Standaardtaal in Nederland is wegens overcompleet.

Toelichting

Iets verkopen omdat je er twee stuks van hebt, terwijl je er maar een van nodig hebt, wordt in de standaardtaal in België verkopen wegens dubbel gebruik genoemd.

(1) Ruim kantoorpand, gelegen Melsensstraat 78, Brussel. Wegens dubbel gebruik. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in Nederland is wegens overcompleet.

(2) Aangeboden: Wegens overcompleet dubbele cd-speler. [standaardtaal in Nederland]

Dubbel gebruik is standaardtaal in het hele taalgebied in de letterlijke betekenis: 'het dubbel gebruiken van iets'.

(3) De limousines worden ingeschakeld voor dubbel gebruik: in de week voor zakenlui, in het weekend voor feestelijkheden.

(4) Indien het principe van dubbel gebruik van de parkeerplaatsen wordt toegepast, is het tekort aan plaatsen veel minder groot dan iedereen denkt. Overdag gebruiken de bedrijven de parkeerplaatsen, 's nachts de bewoners.

Zie ook

In (het) dubbel / in tweevoud
Wegens ziek / wegens ziekte

Naslagwerken

 

wegens dubbel gebruik

wegens overcompleet

Grote Van Dale (2005)

[bij gebruik] 1 (…) (alg.Belg.N.) wegens dubbel gebruik [leenvertaling van Fr. cause double emploi], wegens overcompleet

[overcompleet: boven het complete aanwezig, syn.  overtollig]

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[overcompleet: 1 overtollig, syn. overbodig]

Verschueren (1996)

-

[overcompleet: meer dan wat nodig is om iets compleet te maken, overtollig]

Koenen (2006)

-

[overcompleet: overtollig, boventallig]

Kramers (2000)

[bij dubbel] I (…) 1 (…) wegens ~ gebruik (te koop) (wegens) overcompleet

boven het benodigde aantal

Correct Taalgebruik (2006), p. 69

[wordt afgekeurd] Correcte formuleringen: (…) wegens overcompleet (…) elkaar overlappen

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 72

[bij dubbel, wordt afgekeurd] wegens – gebruik, (wegens) overcompleet

-

Taalwijzer (1998), p. 251, 253

[bij overcompleet, wordt afgekeurd] betekent: overtollig, boventallig, te veel en wordt bijv. gezegd als men van iets twee of meer exemplaren heeft en er toch maar een van kan gebruiken. In Vlaanderen, noemt men dat: dubbel gebruik (vgl. Fr. double emploi).

[bij overlappen] (niet: dubbel gebruik)

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij dubbel] - wegens dubbel gebruik, wegens overcompleet

-