Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Wandelen sturen

Vraag

Is de uitdrukking iemand wandelen sturen correct?

Antwoord

Ja, deze uitdrukking is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is de uitdrukking (iemand) met een kluitje in het riet sturen, die een vergelijkbare betekenis heeft. Ook (iemand) afschepen wordt gebruikt.

Toelichting

In de standaardtaal kunnen we naast het werkwoord (iemand) afschepen de uitdrukking (iemand) met een kluitje in het riet sturen gebruiken om aan te geven dat iemand onder enig voorwendsel onverrichter zake weggestuurd wordt.

(1) Toen hij haar opbelde om een afspraakje te maken, scheepte ze hem af.

(2) De journalisten die aandrongen op meer duidelijkheid over de beslissing van het kabinet, werden door de minister van Justitie met een kluitje in het riet gestuurd.

In de standaardtaal in België komt in deze betekenis ook geregeld de uitdrukking iemand wandelen sturen voor, vooral in gesproken taalgebruik.

(3) Iedere keer dat Frits haar vroeg om een afspraakje te maken, stuurde An hem wandelen. [standaardtaal in België]

(4) Parlementariërs die vragen stelden, werden door de ministers wandelen gestuurd met de boodschap dat deze operatie budgettair niet haalbaar was. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

De uitdrukking iemand wandelen sturen kan in België ook de betekenis 'iemand ontslaan' hebben, maar is dan geen standaardtaal.

(5) President Sjevernadze heeft de regering van Georgië wandelen gestuurd. (in België, geen standaardtaal)

Naslagwerken

 

wandelen sturen

iemand met een kluitje in het riet sturen

Grote Van Dale (2005)

[bij wandelen] (alg.Belg.N.) iem. wandelen sturen [leenvertaling van Fr. envoyer promener quelqu'un], afschepen

[bij kluitje] (uitdr.) iem. met een kluitje in het riet sturen, hem met een mooi praatje afschepen, hem een antwoord geven waar hij niets wijzer van wordt

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij wandelen] (Belg.) iem. wandelen1 sturen hem afschepen; (Belg.) iem. wandelen1 sturen hem ontslaan, de laan uitsturen

[bij kluit] iem. met een kluitje2 in het riet sturen hem met een mooi praatje afschepen

Verschueren (1996)

-

[bij kluit] 1. (…) iemand met een -je in het riet sturen [wsch. eig. op een verkeerde wijze sturen] hem met een kleinigheid afschepen

Koenen (2006)

-

[bij kluitje] iem met een ~ in het riet sturen met een mooi praatje afschepen

Kramers (2000)

-

[bij kluitje] iem. met een ~ in het riet sturen iem. afschepen

Correct Taalgebruik (2006), p. 308

[wordt afgekeurd] Correcte vormen: iemand afschepen, iemand met een kluitje in het riet sturen, iemand de laan uitsturen. Wel: iemand uit wandelen sturen, iemand wegsturen voor een ommetje.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 314

[bij wandelen] iem. - zenden, sturen, afschepen, met een kluitje in 't riet sturen, de laan uitsturen

-

Taalwijzer (1998), p. 185

[bij kluitje, wordt afgekeurd] niet: iem. wandelen sturen; vgl. Fr. envoyer promener

[bij kluitje] Iemand met een kluitje in het riet sturen is gebruikelijk; syn.: afschepen, de laan uitsturen

Stijlboek VRT (2003), p. 266

[wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands zijn: afpoeieren, afschepen, met een kluitje in het riet sturen; ontslaan, de laan uit sturen.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij wandelen] iemand wandelen sturen, iemand afschepen, iemand met een kluitje in het riet sturen of iemand ontslaan

-