Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Volzet

Vraag

Is volzet correct?

Antwoord

Ja, volzet is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn afhankelijk van de context (helemaal) vol, (helemaal) bezet, voltallig, volgeboekt of uitverkocht.

Toelichting

Volzet is standaardtaal in België in de betekenissen 'vol, volledig bezet', 'volgeboekt' of 'uitverkocht'.

(1) Door het grote aantal roepingen waren bijna alle kloosters in de streek volzet. [standaardtaal in België]

(2) Als alle kamers volzet zijn, zult u een ander hotel moeten zoeken. [standaardtaal in België]

(3) Zaterdagavond was de zaal al volzet een half uur voor de film begon. [standaardtaal in België]

(4) De parking onder de Vrijdagmarkt is volzet. [standaardtaal in België]

Hoewel de naslagwerken volzet niet als standaardtaal beschouwen en sommige het gebruik ervan expliciet afkeuren, wordt het woord in België in de praktijk veelvuldig gebruikt, onder meer in kranten.

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn (helemaal) vol, (helemaal) bezet, voltallig, volgeboekt of uitverkocht.

(5) Het hotel was helemaal volgeboekt.

(6) Toen bekend werd gemaakt dat Doe Maar een concert gaf, was de zaal meteen uitverkocht.

(7) De parkeergarages in het centrum waren allemaal vol.

Naslagwerken

 

volzet

Grote Van Dale (2005)

(Belg.N., niet alg.) volledig bezet, syn. vol

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg., niet alg.) vol, volledig bezet, uitverkocht, volgeboekt

Verschueren (1996)

Z.N. helemaal bezet, volgeboekt.

Koenen (2006)

-

Kramers (2000)

ZN 1 bezet, vol (…) 2 (van hotels, vliegtuigen e.d.) volgeboekt; 3 voltallig

Correct Taalgebruik (2006), p. 295

[wordt afgekeurd] 'Volzet' is geen standaardtaal. We zeggen dat de zaal vol is, dat alle plaatsen bezet zijn, dat het hotel volgeboekt is, dat de schouwburg voor deze voorstelling uitverkocht is.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 307-308

[wordt afgekeurd] de tribunes waren -, vol; de zaal is -, alle plaatsen zijn bezet, de zaal is (helemaal) vol (…); de tram, bus, coupé is -, vol, bezet; het hotel is -, vol(geboekt); volzet!, (parkeergarage) vol!, (schouwburg) uitverkocht; de –te vergadering, voltallige

Taalwijzer (1998), p. 359

[bij bezet, wordt afgekeurd] niet: volzet

[bij vol, wordt afgekeurd] niet: volzet

Stijlboek VRT (2003), p. 261

[wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands zijn: helemaal bezet, volgeboekt, vol, uitverkocht

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

vol, helemaal bezet, volgeboekt