Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Begroting in evenwicht

Vraag

Is de verbinding begroting in evenwicht correct?

Antwoord

Begroting in evenwicht is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is sluitende begroting.

Toelichting

De verbinding begroting in evenwicht is te beschouwen als een verkorting van een begroting die in evenwicht is. Combinaties als de begroting in evenwicht houden en de begroting in evenwicht brengen zijn gangbaar in het hele taalgebied.

(1) Wat Vande Lanotte betreft moet de begroting in de volgende kabinetsperiode in evenwicht zijn.

(2) Het CDA en de VVD stellen eensgezind dat het streven nu moet zijn om de begroting in evenwicht te brengen.

(3) Aan het eind van het vorige seizoen zinspeelde de technisch directeur op de gedwongen verkoop van één van de topspelers om de begroting in evenwicht te houden.

Een begroting die in evenwicht is, waarbij uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn, wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied een sluitende begroting genoemd. In België is daarvoor ook de vaste verbinding een begroting in evenwicht gangbaar. Een begroting in evenwicht is standaardtaal in België.

(4) Een begroting in evenwicht is het begin van een nieuw beleid dat de bevolking werkelijk ten dienste staat. (uit een Beknopt Verslag van een vergadering van het Vlaams Parlement) [standaardtaal in België]

(5) 'Een begroting in evenwicht is essentieel voor de economische stabiliteit van het land', zegt de premier. [standaardtaal in België]

(6) De regering kan geen sluitende begroting presenteren, maar de EU zal dat niet aanvaarden.

Naslagwerken

begroting in evenwicht sluitende begroting
Grote Van Dale (2005) [bij evenwicht] in evenwicht,  in balans: een begroting, budget in evenwicht [bij sluiten] 15a gelijke eindcijfers aan de debet- en creditzijde vertonen, een sluitende begroting
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) - [bij sluitend] een sluitende1 begroting
Verschueren (1996) - [bij sluiten] een –de begroting, waarbij uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn
Koenen (2006) - [bij sluitend] 1 (…) een ~e begroting
Kramers (2000) - [bij sluiten] een sluitende begroting
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 80 [bij evenwicht, wordt afgekeurd] een begroting in -, een sluitende begroting -