Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vandaag aan de dag / de dag van vandaag / vandaag de dag

Vraag

Luidt de correcte uitdrukking vandaag aan de dag, de dag van vandaag of vandaag de dag?

Antwoord

Zowel vandaag de dag als de dag van vandaag is standaardtaal. Vandaag aan de dag is een verouderde uitdrukking en is geen standaardtaal.

Toelichting

Vandaag de dag kan zowel betekenen 'tegenwoordig, heden ten dage' als 'op deze dag'. In de eerste betekenis wordt in de standaardtaal ook de uitdrukking de dag van vandaag gebruikt.

(1) Vandaag de dag gaan veel jonge koppels samenwonen voor ze de grote stap wagen.

(2) Het is vandaag de dag 25 jaar geleden dat mijn ouders elkaar leerden kennen.

(3) Wie gebruikt er de dag van vandaag nog een tikmachine?

Af en toe komt in Nederland ook de uitdrukking vandaag aan de dag voor. Deze vorm met voorzetsel komt evenwel zelden voor en klinkt bovendien archaïsch. De vorm is dan ook geen standaardtaal (meer).

(4) Vandaag aan de dag zijn de computers niet meer weg te denken op het werk. (archaïsch taalgebruik, geen standaardtaal)

Naslagwerken

vandaag aan de dag vandaag de dag de dag van vandaag
Grote Van Dale (2005)

[bij vandaag] 1 (…) vandaag (aan) de dag

[bij vandaag] 1 (…) vandaag (aan) de dag

[bij vandaag] (Belg.N., niet alg.) de dag van vandaag

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[bij vandaag] vandaag1 de dag*

[bij vandaag] de dag* van vandaag1

Verschueren (1996)

[bij vandaag] Gez. - (aan) de dag, in de huidige tijd of (precies) vandaag

[bij vandaag] Gez. - (aan) de dag, in de huidige tijd of (precies) vandaag

-

Koenen (2006)

-

[bij vandaag] ~ de dag: a) tegenwoordig; b) juist op deze dag

-

Kramers (2000)

-

[bij vandaag] ~ de dag tegenwoordig

[bij vandaag] ZN: de dag van ~ tegenwoordig, in onze dagen, heden ten dage

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 289

-

 

[bij vandaag, wordt afgekeurd] de dag van -, tegenwoordig, - (aan) de dag

Taalwijzer (1998), p. 96

-

-

[bij dag] 3) Koenen 2 en Verschueren nemen de wending de dag van vandaag niet op; Smedts keurt ze af en Van Dale noemt ze een gall. Toch is ze heel gewoon in de betekenis van heden ten dage, in deze tijd, precies vandaag.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

-

-

[bij dag] - de dag van vandaag, vandaag de dag, tegenwoordig