Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Ter plaatse trappelen / (een) pas op de plaats maken

Vraag

Is ter plaatse trappelen correct?

Antwoord

Ja, deze uitdrukking is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn vergelijkbare uitdrukkingen als geen schot zitten in en in het slop zitten. Standaardtaal in Nederland is (een) pas op de plaats maken.

Toelichting

Om aan te geven dat in een zaak geen voortgang wordt gemaakt, kunnen in de standaardtaal uitdrukkingen worden gebruikt zoals geen schot zitten in, niet opschieten, niet vlotten, in het slop zitten.

(1) Petes zangcarrière zit volledig in het slop.

(2) De laatste jaren zit er geen schot meer in de vrouwenemancipatie.

(3) Je bent al een tijdje op zoek naar een baan en het wil maar niet vlotten?

Standaardtaal in België is in de genoemde betekenis ook de uitdrukking ter plaatse trappelen.

(4) Het samenwerken met de beste spelers ter wereld is een 'must', zo niet dan blijft men ter plaatse trappelen. [standaardtaal in België]

(5) Op de internationale obligatiemarkten bleven de rentevoeten ter plaatse trappelen. [standaardtaal in België]

In dezelfde betekenis is pas op de plaats maken standaardtaal in Nederland.

(6) Volgens sommige extremisten maakt Europa weer pas op de plaats. [standaardtaal in Nederland]

(7) Europa zal een pas op de plaats moeten maken als het conflicten wil vermijden. [standaardtaal in Nederland]

Zie ook

Ter plekke / ter plaatse

Naslagwerken

ter plaatse trappelen pas op de plaats maken
Grote Van Dale (2005) [bij plaats] (alg.Belg.N.) ter plaatse trappelen [leenvertaling van Fr. piétiner (sur place)], geen vorderingen maken [bij pas] pas op de plaats maken a) een 'pas' maken zonder voort te gaan, b) (fig.) geen voortgang maken
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[bij pas] pas1 op de plaats maken bewust geen voortgang maken

Verschueren (1996)

-

[bij pas] 2. (…) a. (…) Gez. - op de plaats maken, de pas markeren, ook Fig. niet vooruitkomen

Koenen (1999)

-

[bij pas] een ~ op de plaats maken: a) pasbewegingen maken zonder vooruit te gaan

Kramers (2000)

-

[bij pas] 1 (…) een ~ op de plaats maken loopbewegingen maken zonder zich te verplaatsen; fig de bestaande situatie handhaven

Correct Taalgebruik (2006), p. 199

[bij plaatse (ter - trappelen), wordt afgekeurd] We kunnen wel trappelen van ongeduld, maar om aan te geven dat in een zaak geen voortgang wordt gemaakt, gebruiken we zegswijzen zoals: geen schot in iets komen, niet opschieten, niet vlotten, pas op de plaats maken, in het slop zitten.

-

Woordenboek correct taalgebruik (1996), p. 278

[bij trappelen, wordt afgekeurd] ter plaatse (blijven) - , niet opschieten, geen vooruitgang boeken, pas op de plaats maken, in het slop zitten; (ook anders uitgedrukt:) er komt geen schot in de zaak, het werk wil maar niet vlotten

-

Taalwijzer (1998), p. 257

[bij pas, wordt afgekeurd] niet: ter plaatse trappelen; vgl. Fr. piétiner sur place

[bij pas] 4) Let op de uitdrukking: pas op de plaats maken = niet *opschieten, geen voortgang maken.

Stijlboek VRT (2003), p. 236

[wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands zijn: geen schot in iets komen, niet opschieten, niet vlotten, pas op de plaats maken, in het slop zitten, geen vorderingen maken, er niet op vooruitgaan, gelijk blijven.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij trappelen] ter plaatse trappelen, niet opschieten, pas op de plaats maken

-