Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Baxter / infuus

Vraag

Is baxter in de betekenis 'infuus' correct?

Antwoord

Baxter is standaardtaal in België. Het wordt vooral in gesproken taal gebruikt. Infuus is standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

Een infuus is een apparaat waarmee vloeistof langzaam in een ader wordt gebracht. De infuusvloeistof zelf wordt ook wel infuus genoemd.

(1) Zij ligt aan een infuus.

(2) De verpleegster heeft een infuus toegediend.

(3) Een van de hongerstakers verblijft nog in het ziekenhuis en krijgt een infuus met een zoutoplossing.

Baxter is de naam van een Amerikaans bedrijf van medische apparatuur dat onder andere infusen produceert. Als eigennaam is Baxter (uitgesproken als [bekster]) in de Nederlandse medische wereld wel bekend.

(4) Het transplantaat wordt opgevangen in een kunststof drieliterzak (Baxter) via een filterhoudend infuussysteem.

In België komt baxter (uitgesproken als [bakster]) ook voor als soortnaam, vooral in gesproken taal. Dat gebruik van baxter kan tot de standaardtaal in België worden gerekend. In Nederland is dit gebruik nagenoeg onbekend.

(5) Hij heeft vier weken aan een baxter met antibiotica gelegen. [standaardtaal in België]

(6) Het meisje was helemaal uitgedroogd en kreeg een baxter toegediend. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

Het woord infusie wordt gebruikt voor het toedienen van een infuusvloeistof, en ook voor de vloeistof zelf.

(7) De infusie is vlot verlopen.

(8) Ze hebben hem een infusie toegediend.

Zie ook

Hospitaal / ziekenhuis
Hospitaliseren

Bronnen

VRT.Taalnet. Baxter*. Geraadpleegd op 9 oktober via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/baxter.  

Naslagwerken

  baxter infuus
Grote Van Dale (2015) BE; spreekt. 1 infuus 2 infuusfles      1 langzame inspuiting van een vloeistof in het bloedvatenstelsel of in het subcutane weefsel (…) met behulp van een heveltoestel, syn. infusum 2 vloeistof voor een infuus (1), syn. infusievloeistof
Van Dale Hedendaags Nederlands (2008) 1 (in België) infuusfles (…) 2 (in België) infuus 1 instrument waarmee een vloeistof langzaam in de aderen gebracht wordt, syn. baxter, infusie 2 aftreksel
Koenen (2006) - infusie (3), infusievloeistof
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 24 [wordt afgekeurd] infuus, infuusfles -
Correct Taalgebruik (2006), p. 28 [wordt afgekeurd] Het infuus is een apparaat waarmee vloeistof langzaam in een ader wordt ingespoten. De infuusvloeistof, die ook wel infuus wordt genoemd, zit in een infusiefles. Het toedienen van een infuus noemt men een infusie. -
Stijlboek VRT (2003), p. 36 [wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands is: infuus. Baxter is een merknaam. We gebruiken hem niet. -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) infuus, infuusfles  -
Het Witte Woordenboek Nederlands (2007) BN vloeistof, vooral serum dat langzaam in het bloed wordt ingebracht 1  infusie 2 apparatuur waarmee infusie plaatsvindt: aan het ~ liggen
Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014) BN ook infuus, fles van een infuus 1 med het langzaam inspuiten van een vloeistof 2 apparatuur waarmee dit gebeurt