Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Rondpunt / rotonde

Vraag

Is rondpunt correct?

Antwoord

Ja, rondpunt is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is rotonde.

Toelichting

Een cirkelvormig plein met eenrichtingsverkeer heet in de standaardtaal een rotonde. Rotonde is ook de gangbare term in het Belgische verkeersreglement, maar in het gewone taalgebruik in België komt ook vaak rondpunt voor. Dat woord is standaardtaal in België.

(1) Op een gewoon kruispunt kunnen er 38 verschillende conflicten tussen voertuigen ontstaan, op een rotonde of verkeersplein slechts 8 (ABC van de verkeersveiligheid (1994)).

(2) De winkelketen heeft een vestiging aan het rondpunt van Groot-Bijgaarden. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

Onder invloed van het woord rond komt in plaats van rotonde soms de schrijfwijze rontonde voor. Die vorm is niet correct.

Zie ook

Voorrang van rechts / rechts heeft voorrang

Naslagwerken

 

rondpunt

rotonde

Grote Van Dale (2005)

(Belg.N., niet alg.) verkeersplein, rotonde

3 rond verkeersplein

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 rond, pleinvormig kruispunt van wegen (…) syn. verkeersplein

Verschueren (1996)

-

2. rond verkeersplein

Koenen (2006)

-

2 cirkelvormig verkeersplein met verplichte rijrichting

Kramers (2000)

-

2 rond verkeersplein in de samenkomst van verschillende wegen, ter vermijding van kruisingen

Correct Taalgebruik (2006), p. 220

[wordt afgekeurd] Een cirkelvormig plein met eenrichtingsverkeer is een rotonde of verkeersplein.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 235

[wordt afgekeurd] rotonde, verkeersplein; in samenst. –plein (b.v. het Schumanplein)

-

Taalwijzer (1998), p. 285

-

is een rond verkeersplein (niet: rond plein)

Stijlboek VRT (2003), p.204

[wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands zijn: verkeersplein, rotonde.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij rondplein, rondpunt] rotonde, verkeersplein

-