Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Persé / per se

Vraag

Is de juiste vorm persé, per sé of per se?

Antwoord

De juiste vorm is per se.

Toelichting

De vorm per se komt uit het Latijn en betekent letterlijk 'door zich', dat wil zeggen 'voortvloeiend uit de eigenschappen van de zaak zelf', dus: 'noodzakelijk'.

Waarschijnlijk denken veel taalgebruikers, vanwege de laatste klinker, aan een Franse herkomst. Dat verklaart het veelvuldig voorkomen van de onjuiste vorm persé.

Zie ook

Beginsel van de etymologie (Leidraad 1.3)

Pré / prae / pre
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015)