Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Honger (op zijn - blijven (zitten))

Vraag

Is de uitdrukking op zijn honger blijven (zitten) correct?

Antwoord

Ja, de uitdrukking op zijn honger blijven (zitten), met de betekenis 'niet voldaan zijn' is standaardtaal in België. Uitdrukkingswijzen zoals ontgoocheld zijn, teleurgesteld zijn, onbevredigd zijn, niet aan zijn trekken komen, die min of meer dezelfde betekenis hebben, zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

De idiomatische uitdrukking op zijn honger blijven (zitten) wordt in de standaardtaal in België vaak gebruikt om uit te drukken dat men ergens niet over voldaan is.

(1) Bewonderaars van het werk van deze cineaste zullen met haar nieuwste productie gegarandeerd op hun honger blijven zitten. [standaardtaal in België]  

(2) De voorstanders van revolutionaire vernieuwingen zullen op hun honger blijven, de liefhebbers van kwaliteit zullen in de wolken zijn. [standaardtaal in België]

Afhankelijk van de context kan de betekenis 'onvoldaan zijn' daarnaast in de standaardtaal in het hele taalgebied op verschillende andere manieren worden uitgedrukt.

(3) De beslissing van de openbare omroep is begrijpelijk, maar dat neemt niet weg dat de kijkers teleurgesteld zullen zijn.

(4) Ondanks de soms interessante informatie blijft de lezer weer grotendeels onvoldaan.

(5) Het publiek was kennelijk ontgoocheld door het geboden schouwspel.  

(6) De gezondheidswerkers krijgen niet wat ze verlangen.  

(7) De kinderen kwamen niet echt aan hun trekken in dat pretpark.

Bijzonderheid

In België komt ook de uitdrukking iemand op z’n honger laten (zitten) voor. Het is niet duidelijk of deze uitdrukking eveneens standaardtaalkarakter heeft.

(8)  Het abrupte einde van het populaire weekblad zal menig lezer op zijn honger laten. (in België, status onduidelijk)

(9)  Kanaal Twee wil het trendy Vlaamse volkje dan ook niet langer op zijn honger laten zitten en brengt wekelijks een eigen versie van het programma waarin de nieuwste trends aan bod komen. (in België, status onduidelijk)

Naslagwerken

op zijn honger blijven (zitten)
Grote Van Dale (2005) [bij honger] 1 (...) (alg.Belg.N.) op zijn honger blijven [leenvertaling van Fr. rester sur sa faim], niet voldaan zijn, niet gekregen hebben wat men verlangde

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij honger] (Belg.) op zijn honger1 blijven niet voldaan, bevredigd zijn, niet gekregen hebben wat men wilde

Verschueren (1996)

[bij honger] 1. (…) Z.N. Gal. op zijn - blijven, niet voldaan, teleurgesteld zijn; Z.N. Gal. iemand op zijn - laten, hem niet voldoen, teleurstellen

Kramers (2000)

[bij honger] ZN: op zijn ~ blijven niet tevreden, teleurgesteld zijn; ZN: iem. op de ~ laten iem. niet geven wat hij verwacht, iem. teleurstellen

Correct Taalgebruik (2006), p. 109

[bij honger (op zijn - blijven / laten), wordt afgekeurd] De uitdrukking 'op zijn honger blijven' (Frans: rester sur sa faim) is in het algemeen Nederlands niet gebruikelijk. Er zijn verschillende alternatieven:

-          We zullen de kijkers niet teleurstellen.

-          Ondanks de soms interessante informatie blijft de lezer weer grotendeels onvoldaan. (...)

-          Het publiek was kennelijk ontgoocheld door het geboden schouwspel.

-          De gezondheidswerkers vonden dat de minister hen in de kou liet staan.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 117

[bij honger, wordt afgekeurd] op zijn - blijven, teleurgesteld zijn, niet gekregen hebben wat men verlangde, niet aan zijn trekken komen; iem. op zijn – laten, iem. teleurstellen, hem niet geven wat hij verwacht

Stijlboek VRT (2003), p. 114

[bij honger, op zijn ~ blijven, iemand op zijn ~ laten, wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands zijn: niet aan zijn trekken komen, niet krijgen wat men verwacht, zich bekocht voelen, in de kou blijven staan, zich in de steek gelaten voelen, teleurgesteld achterblijven, in het ongewisse laten, veel moeten missen.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij honger] op zijn honger blijven, niet voldaan, ontevreden, teleurgesteld zijn