Honger (op zijn – blijven (zitten))

Honger (op zijn – blijven (zitten))

Vraag

Is de uitdrukking op zijn honger blijven (zitten) correct?

Antwoord

Ja, de uitdrukking op zijn honger blijven (zitten), met de betekenis ‘niet voldaan zijn’ is standaardtaal in België. Uitdrukkingswijzen zoals ontgoocheld zijn, teleurgesteld zijn, onbevredigd zijn, niet aan zijn trekken komen, die min of meer dezelfde betekenis hebben, zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

De idiomatische uitdrukking op zijn honger blijven (zitten) wordt in de standaardtaal in België vaak gebruikt om uit te drukken dat men ergens niet over voldaan is.

(1) Bewonderaars van het werk van deze cineaste zullen met haar nieuwste productie gegarandeerd op hun honger blijven zitten. [standaardtaal in België] 

(2) De voorstanders van revolutionaire vernieuwingen zullen op hun honger blijven, de liefhebbers van kwaliteit zullen in de wolken zijn. [standaardtaal in België]

Afhankelijk van de context kan de betekenis ‘onvoldaan zijn’ daarnaast in de standaardtaal in het hele taalgebied op verschillende andere manieren worden uitgedrukt.

(3) De beslissing van de openbare omroep is begrijpelijk, maar dat neemt niet weg dat de kijkers teleurgesteld zullen zijn.

(4) Ondanks de soms interessante informatie blijft de lezer weer grotendeels onvoldaan.

(5) Het publiek was kennelijk ontgoocheld door het geboden schouwspel. 

(6) De gezondheidswerkers krijgen niet wat ze verlangen

(7) De kinderen kwamen niet echt aan hun trekken in dat pretpark.

Bijzonderheid

In België komt ook de uitdrukking iemand op z’n honger laten (zitten) voor. Het is niet duidelijk of deze uitdrukking eveneens standaardtaalkarakter heeft.

(8)  Het abrupte einde van het populaire weekblad zal menig lezer op zijn honger laten. (in België, status onduidelijk)

(9)  Kanaal Twee wil het trendy Vlaamse volkje dan ook niet langer op zijn honger laten zitten en brengt wekelijks een eigen versie van het programma waarin de nieuwste trends aan bod komen. (in België, status onduidelijk)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 109; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 117; Stijlboek VRT (2003), p. 114; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,woordgebruiktao_adv (C)
628
j
correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid
01 January 2004
21 February 2020