Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Continent (op / in het -)

Vraag

Met welk voorzetsel combineer je continent: is het op het continent of in het continent?

Antwoord

De gebruikelijkste combinatie is op het continent. In bepaalde gevallen is de combinatie in het continent denkbaar.

Toelichting

De betekenis van continent is 'vasteland' of 'werelddeel'. Net als dat laatste woord wordt continent in principe gecombineerd met het voorzetsel op.

(1) Zij woonden sinds jaren op het continent.

(2) Op dit continent zijn nog broedplaatsen voor enkele zeldzame soorten aanwezig.

Alleen als we willen uitdrukken 'binnen de grenzen van het continent (= werelddeel)', dan is de combinatie met in denkbaar.

(3) In het hele continent is maar één stad te vinden waar de criminaliteitscijfers zo laag zijn.

Zie ook

In / op Cuba
Te / in (in plaatsaanduiding)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996), Voorzetselwijzer (1997)