Continent (op / in het -)

Continent (op / in het -)

Vraag

Met welk voorzetsel combineer je continent: is het op het continent of in het continent?

Antwoord

De gebruikelijkste combinatie is op het continent. In bepaalde gevallen is de combinatie in het continent denkbaar.

Toelichting

De betekenis van continent is ‘vasteland’ of ‘werelddeel’. Continent wordt in principe gecombineerd met het voorzetsel op.

(1) Zij woonden sinds jaren op het continent.

(2) Op dit continent zijn nog broedplaatsen voor enkele zeldzame soorten aanwezig.

Alleen als we willen uitdrukken ‘binnen de grenzen van het continent (= werelddeel)’, dan is de combinatie met in denkbaar.

(3) In het hele continent is maar één stad te vinden waar de criminaliteitscijfers zo laag zijn.

Zie ook

In / op Cuba
Te / in (in plaatsaanduiding)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996), Voorzetselwijzer (1997)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,woordgebruik


tao_adv (C)
626
j
correctheid,uitdrukkingen,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel
01 January 2004
06 February 2020