Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Onevenwicht / onevenwichtigheid

Vraag

Is het onevenwicht of onevenwichtigheid?

Antwoord

Onevenwichtigheid is standaardtaal in het hele taalgebied. Onevenwicht is standaardtaal in België.

Toelichting

Om uit te drukken dat iets of iemand een gebrek aan evenwicht vertoont, wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied het zelfstandig naamwoord onevenwichtigheid gebruikt.

(1) De onevenwichtigheid in de verkoopsresultaten zorgt voor nervositeit bij de aandeelhouders.

Hoewel onevenwichtigheid ook in België voorkomt, is het meest gebruikelijke woord in de standaardtaal in België onevenwicht.

(2) In de loop van de geschiedenis is er een onevenwicht ontstaan in de verhouding tussen het Noorden en het Zuiden. [standaardtaal in België]

In economische teksten zijn ook de volgende alternatieven gebruikelijk: wanverhouding, gebrek aan evenwicht of verstoring van het evenwicht.

(3) Er bestaat kennelijk een schrijnende wanverhouding tussen inkomsten en uitgaven.

(4) Het gebrek aan evenwicht tussen arme en rijke landen neemt nog toe.

Het bijvoeglijk naamwoord onevenwichtig betekent niet alleen geestelijk labiel maar ook: gebrek aan evenwicht vertonend in het algemeen. Men kan dus spreken van de onevenwichtige ontwikkeling van de economie.

Naslagwerken

onevenwicht onevenwichtigheid
Grote Van Dale (2005) (alg.Belg.N.) (…) 2 onevenwichtigheid, onbalans

[bij -heid] 1 (...) onevenwichtigheid

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) gebrek aan evenwicht 2 (Belg.) wanverhouding

[bij onevenwichtig] [(…) ~heid]

Verschueren (1996)

-

verstoring van het evenwicht

Correct Taalgebruik (2006), p. 177

[wordt afgekeurd] Als substantief bestaat alleen onevenwichtigheid. Ook asymmetrie kan soms. In economische teksten kan ook wanverhouding, gebrek aan evenwicht of verstoring van het evenwicht bruikbaar zijn. Van een begroting zegt men dat zij niet sluitend is.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 187

[wordt afgekeurd] onevenwichtigheid, gebrek aan evenwicht; wanverhouding

-

Taalwijzer (1998), p. 236

[bij onevenwichtigheid, wordt afgekeurd] niet: onevenwicht

is gangbaar maar staat niet in Van Dale, wel in Verschueren

Stijlboek VRT (2003), p. 179

Bruikbaar Belgisch Nederlands voor: wanverhouding, gebrek aan evenwicht. Algemeen Nederlands is: de verhouding tussen de twee partijen is onevenwichtig.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

Gebrek aan evenwicht, wanverhouding, onevenwichtigheid

-