Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Omwille van (redengevend)

Vraag

Is omwille van correct in de betekenis 'wegens', 'vanwege'?

Antwoord

Het is onduidelijk of we omwille van al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen als het gebruikt wordt om een reden of een oorzaak aan te geven. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval wegens, om, vanwege, door.

Omwille van is standaardtaal in het hele taalgebied als het gebruikt wordt om een doel aan te geven en is dan een synoniem van ter wille van.

Toelichting

De voorzetseluitdrukking omwille van wordt vooral in België veelvuldig gebruikt om een reden of een oorzaak aan te geven, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die omwille van in die betekenis afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of een dergelijk gebruik van omwille van tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1) Hij kan niet mee op skivakantie omwille van zijn gebroken been. (in België, status onduidelijk)

In de genoemde betekenis zijn onder meer wegens, om, vanwege, door, als gevolg van en op grond van standaardtaal in het hele taalgebied.

(2) Op grond van deze motieven laten we die mogelijkheid voorlopig open.

(3) De eigenaar mocht zijn eigen huis niet meer binnen; hem werd de toegang ontzegd wegens onbewoonbaarheid van het pand.

Omwille van is wel standaardtaal in het hele taalgebied als het een doelaanduidende betekenis heeft. Het is dan een synoniem van de voorzetseluitdrukkingen ter wille van, in het belang van, ten bate van, ten behoeve van, met het oog op.

(4) Omwille van de lieve vrede en met een bruiloft in het vooruitzicht hebben beide families hun oude ruzie bijgelegd.

Zie ook

In functie van

Bronnen

Taalbeheersing in de Praktijk (1989), nr. 1, 6; (1994), nr. 4, 121.

Naslagwerken

omwille van ter wille van
Grote Van Dale (2005) 2 (alg.Belg.N.) tengevolge van -, syn. wegens, door

[bij wil] 2(…) ter wille van -, om de wil van - (…) - om te verkrijgen, wegens

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij omwille] (Belg.) omwille van wegens, tengevolge van, door

[bij wil] 2 ter wille1 van ten behoeve van, om te voldoen aan de wens van

Verschueren (1996)

2. Z.N. wegens, om reden van, ter oorzake van, uit hoofde van

[bij wil] 3. (…) b. (…) ik doe het ter -le of omwille van u of om uwentwil

Koenen (2006)

ter wille van

[bij wil] 3 (…) ter ~le van in het belang van

Kramers (2000)

[bij omwille] ~ van ter wille van, ten behoeve van, ten bate van, in het belang van: iets doen ~ van de kinderen; ZN om reden van, wegens, uit hoofde van

[bij wil] 2 (…) ter wille van de kinderen om de kinderen, in het belang van de kinderen

ANS (1997), p. 537 of online via de E-ANS

[bij voorzetseluitdrukkingen]

omwille van (zie: ter wille van)

[bij voorzetseluitdrukkingen]

ter wille van (= omwille van)

We hebben dit besluit genomen ter wille van de toekomst van onze kinderen.

Correct Taalgebruik (2006), p. 173

Zowel omwille van als ter wille van geven een doel, een streven aan. Beide vormen komen voor, maar ter wille van is frequenter in Nederland. Alternatieve voorzetsels zijn ten behoeve van, ten bate van, in het belang van of kortweg voor. (...)

Om een oorzaak of een reden aan te geven kan 'omwille van' niet worden gebruikt. Daarvoor hebben we woorden als om reden van, wegens, vanwege, door.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 184

[wordt afgekeurd] - van deze redenen, om deze redenen; - van het groot aantal klachten, wegens, vanwege. - wel: ter wille van (= doel), om te voldoen aan de wens van.

-

Taalwijzer (1998), p. 233, 375

betekent: ten behoeve van, ten bate van, in het belang van, met het oog op en is dan syn. met *ter wille van, zoals uit de wb. blijkt. Omwille is niet gebruikelijk in de betekenis van wegens, om reden van, vanwege.

[bij wegens] in deze betekenis komt in Vlaanderen vaak *omwille van voor, dat in deze context echter niet gangbaar is.

is syn. met *omwille van en betekent: ten behoeve van, ten bate van, om te voldoen aan

Stijlboek VRT (2003), p. 178, 272

Omwille van betekent: ter wille van, ten behoeve van, ten bate van, in het belang van.

Constructies met omwille van leiden tot naamwoordstijl. Probeer ze te vermijden en gebruik werkwoorden.

[bij wil] Vaste uitdrukkingen: ter wille van

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

in België ook: wegens, om reden van

-