Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Luidop / hardop

Vraag

Wat is het correcte woord: luidop of hardop?

Antwoord

Hardop is standaardtaal in het hele taalgebied, standaardtaal in België is daarnaast ook luidop.

Toelichting

In de betekenis 'met duidelijk hoorbare stem' wordt in het hele taalgebied hardop gebruikt, met name in combinaties als (iets) hardop (voor)lezen, uitspreken, zeggen, praten. Vooral in België gebruikt men in zulke combinaties ook luidop.

(1) Tijdens de voorstelling zat iemand in de zaal voortdurend hardop te praten.

(2) Zoiets moet je vooral niet hardop zeggen.

(3) De leraar vroeg de leerling de opgave luidop voor te lezen. [standaardtaal in België]

Zie ook

Om ter hardst / om het hardst

Naslagwerken

 

luidop

hardop

Grote Van Dale (2005) (alg.Belg.N.) hardop

goed verneembaar, syn. overluid

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) hardop

1 goed hoorbaar (…) syn. luidop

Verschueren (1996)

Z.N. luid, hardop

luid, goed hoorbaar

Koenen (2006)

-

met gebruikmaking vd stem zodat anderen het horen

Kramers (2000)

ZN hardop, luidkeels

luid, voor anderen hoorbaar

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 159

[wordt afgekeurd] hardop

-

Taalwijzer (1998), p. 147

[bij hardop, wordt afgekeurd] niet: luidop

is correct

Stijlboek VRT (2003), p. 152

Bruikbaar Belgisch Nederlands voor: hardop, luid.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

luid, hardop

-