Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Lat (de - gelijkleggen)

Vraag

Kun je de uitdrukking de lat gelijkleggen gebruiken, als je wilt zeggen dat je aan iedereen dezelfde eisen stelt?

Antwoord

Ja, die uitdrukking is standaardtaal in België.

Toelichting

De uitdrukking de lat gelijkleggen, die gebruikt wordt om uit te drukken dat aan iedereen dezelfde eisen worden gesteld, is standaardtaal in België.

(1) Het wordt tijd dat men de lat gelijklegt tussen de verschillende onderwijsnetten. [standaardtaal in België]

Ook de lat ligt gelijk wordt gebruikt.

(2) Het werd meteen duidelijk dat de lat niet voor iedereen gelijk lag tijdens de auditie. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

In het hele taalgebied is een vergelijkbare uitdrukking gangbaar om uit te drukken dat men meer (of te veel) prestaties van iemand eist: de lat hoger/te hoog leggen.

(3) De studenten klagen weleens dat de docenten de lat te hoog leggen.

(4) De nieuwe directeur legt de lat een stuk hoger dan de vorige.

Naslagwerken

 

lat (de - gelijkleggen)

Grote Van Dale (2005) [bij lat] (uitdr.) de lat gelijk leggen, aan iedereen dezelfde eisen stellen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij lat] (Belg.) de lat3 gelijk leggen aan iedereen dezelfde eisen stellen

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 153

[bij lat, wordt afgekeurd] de - gelijk leggen, de – even hoog leggen

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij lat] de lat gelijk leggen, niet discrimineren, iedereen gelijk behandelen