Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Kribbe / crèche

Vraag

Is kribbe in de betekenis van 'crèche' correct?

Antwoord

Nee, kribbe komt nog voor in België, maar is geen standaardtaal. Crèche en kinderdagverblijf zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

In de betekenis van 'crèche' komen kribbe en kinderkribbe uitsluitend voor in België. Deze woorden zijn echter geen standaardtaal.

(1) Toen we allebei nog werkten, moesten we onze tweeling 's morgens naar de kribbe brengen. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal zijn crèche en kinderdagverblijf de gebruikelijke woorden. Ook kindercrèche is een bruikbaar alternatief in de standaardtaal.

(2) Omdat ze nog geen crèche gevonden hadden, bleef de moeder nog enkele maanden thuis met de baby.

(3) De peuter werd slechts drie dagen per week naar het kinderdagverblijf gebracht.

Af en toe treft men ook kinderbewaarplaats aan. Dat woord is echter verouderd en komt nog maar weinig voor.

(4) Mijn grootmoeder heeft het nog steeds over de kinderbewaarplaats waar ze mijn vader heen bracht voor hij naar de kleuterschool ging. (verouderd, geen standaardtaal)

Bijzonderheid

In de betekenis van 'voederbak voor dieren' is kribbe verouderd. Het woord komt nagenoeg uitsluitend nog voor in de betekenis van 'kerstkribbe'.

Naslagwerken

 

kribbe

krib

crèche

Grote Van Dale (2005) 4 (Belg.N., niet alg.) crèche

kribbe

kinderdagverblijf
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

→ krib

[in deze betekenis niet opgenomen]

1 oppascentrum voor kinderen (…) syn. kinderbewaarplaats, kinderkribbe

Verschueren (1996)

krib

[in deze betekenis niet opgenomen]

bewaarplaats voor zuigelingen of heel kleine kinderen (…) Syn. kinder- bewaarplaats, kinderdagverblijf

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

[in deze betekenis niet opgenomen]

kinderdagverblijf

Kramers (2000)

4 ZN crèche, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal

4 ZN crèche, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal

plaats waar kleine kinderen van wie de ouders overdag andere bezigheden hebben, gedurende enige tijd worden ondergebracht

Correct Taalgebruik (2006), p. 135

Een overbodig purisme voor kinderdagverblijf of crèche.

-

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 147

[bij krib(be), wordt afgekeurd] (kinder)crèche, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal

[bij krib(be)]

-

Taalwijzer (1998), p. 93

[bij crèche, wordt afgekeurd] niet kinderkribbe

-

is de gebruikelijke term, naast kinderdagverblijf

Stijlboek VRT (2003), p. 142

[bij kribbe / crèche] Een kribbe is een voederbak voor dieren. Het kindeke Jezus werd in een kribbe gelegd. Een crèche is een kinderdagverblijf.

-

[bij kribbe / crèche] Een crèche is een kinderdagverblijf. Een kribbe is een voederbak voor dieren. Het kindeke Jezus werd in een kribbe gelegd.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

crèche

-

-