Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Kinesist(e) / kinesitherapeut(e) / fysiotherapeut(e)

Vraag

Zijn kinesist(e) en kinesitherapeut(e) correct?

Antwoord

Ja, kinesist(e) en kinesitherapeut(e) behoren tot de standaardtaal in België. Standaardtaal in Nederland is voor het hiermee vergelijkbare beroep de term fysiotherapeut(e).

Toelichting

De behandeling ter voorkoming of genezing van afwijkingen aan het beenderstelsel of gewrichts- en spierpijnen noemt men in de standaardtaal in België kinesitherapie (letterlijk: 'bewegingstherapie'). De persoon die de behandeling als beroep uitoefent heet daar een kinesitherapeut of een kinesist.

(1) Kim moest elke dag naar de kinesitherapeut om haar polsgewrichten te laten behandelen. [standaardtaal in België]

(2) Sinds ik mijn knie heb overbelast, moet ik één keer per week naar de kinesist. [standaardtaal in België]

In de standaardtaal in Nederland noemt men de daar in hoge mate mee vergelijkbare behandeling fysiotherapie en diegene die de behandeling uitvoert een fysiotherapeut.

(3) De voetballer werd behandeld door de beste fysiotherapeut van het land, maar het mocht niet baten. [standaardtaal in Nederland]

(4) De praktijk van de fysiotherapeut vindt u op de tweede verdieping. [standaardtaal in Nederland]

Naslagwerken

 

kinesist(e)

kinesitherapeut

(e)

fysiotherapeut

(e)

Grote Van Dale (2005) (alg.Belg.N.)fysiotherapeut

(alg.Belg.N.) fysiotherapeut

1 gediplomeerd deskundige die personen speciale oefeningen laat verrichten of hen masseert, ter verhelping of voorkoming van afwijkingen in beenderstelsel, gewrichten en spieren 2 (Belg.N., med.) revalidatiearts

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) kinesitherapeut

1 (Belg.) iem. die op aanwijzing van een arts personen speciale oefeningen laat verrichten of hen masseert om afwijkingen in beenderstelsel, gewrichten en spieren te verhelpen of te voorkomen, syn. kinesist; in Ned. fysiotherapeut

1 (Ned.) iem. die op aanwijzing van een arts personen speciale oefeningen laat verrichten of hen masseert om afwijkingen in beenderstelsel, gewrichten en spieren te verhelpen of te voorkomen (…) in België kinesitherapeut

Verschueren (1996)

in Belg. fysiotherapeut(e) die alleen bepaalde lichaamsoefeningen laat verrichten

in Belg. kenner, beoefenaar van de kinesitherapie

2. in Belg. persoon die fysiotherapie (2) toepast

Koenen (2006)

(Belg) fysiotherapeut(e) (1)

(Belg) fysiotherapeut(e) (1)

2 (Belg) arts, verbonden aan een revalidatiecentrum; revalidatiearts

Kramers (2000)

ZN fysiotherapeut, masseur, heilgymnast

ZN fysiotherapeut

2 in België in revalidatie gespecialiseerde arts, revalidatiearts, revalidatiespecia-list

Correct Taalgebruik (2006), p. 131

[bij kinesitherapeut]

De woorden kinesitherapeut en kinesist duiden in België een beroep aan dat in Nederland door een fysiotherapeut wordt uitgeoefend. Een fysiotherapeut is in België dan weer een officiële benaming voor een arts die in Nederland  revalidatiearts wordt genoemd.

[bij kinesitherapeut]

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 138, 88

[B], fysiotherapeut(e) [NL]

[B], fysiotherapeut(e) [NL]

1) [B], revalidatiearts [NL]; 2) [NL], kinesitherapeut [B]

Stijlboek VRT (2003), p. 137

[bij kinesist / kinesitherapeut] Bruikbaar Belgisch Nederlands voor: fysiotherapeut. Een Belgische fysiotherapeut is in Nederland een revalidatiearts.

-

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

fysiotherapeut die op voorschrift van een arts bepaalde lichaamsoefeningen laat verrichten

fysiotherapeut die op voorschrift van een arts bepaalde lichaamsoefeningen laat verrichten

-