Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Kennisneming / kennisgeving (voor - aannemen)

Vraag

Kun je iets voor kennisneming of voor kennisgeving aannemen?

Antwoord

De correcte uitdrukking is (iets) voor kennisgeving aannemen. Je kunt daarnaast iets ter kennisneming geven.

Toelichting

Kennisgeving is gevormd van kennis ('bekendheid') en geven, en betekent 'bekendmaking', 'mededeling' ('het geven van kennis'). Als je iets voor kennisgeving aanneemt, leg je het naast je neer en stoor je je er verder niet aan.

Kennisneming is gevormd van kennis ('bekendheid') en nemen en betekent 'het zich verschaffen van kennis van, bekendheid met' ('het nemen van kennis'). Als je iets aan iemand anders ter kennisneming geeft, dan doe je dat met de bedoeling dat die ander er kennis van neemt en er eventueel een oordeel over uitspreekt.

Zie ook

Verantwoording / verantwoordelijkheid

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005)