Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Inkaderen / inlijsten (een schilderij -)

Vraag

Is een schilderij inkaderen correct?

Antwoord

Ja, een schilderij inkaderen is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is een schilderij inlijsten.

Toelichting

Inkaderen is standaardtaal in België voor het in een lijst plaatsen van een schilderij, tekening, foto et cetera.

(1) We kunnen die schetsen inkaderen en aan de muur hangen. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied is inlijsten.

(2) Sindsdien is het restaurant minder elitair maar het behield toch een bijzonder cachet door de kunstwerken van Heiner Müller, die het tafellinnen bewerkte en liet inlijsten.

Ook het zelfstandig naamwoord kader (en de verkleinwoordvorm kadertje) is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is lijst(je).

(3) Op haar nachtkastje staat altijd een kadertje met een foto van Jean-Luc. [standaardtaal in België]

(4) De lijst is het meest waardevolle gedeelte van dat kunstwerk.

Zie ook

Kaderen in
Omkadering

Naslagwerken

inkaderen inlijsten
Grote Van Dale (2005) 1 inlijsten, omlijsten

in een lijst vatten, zetten

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 in een lijst vatten, zetten (…) syn. encadreren, lijsten

Verschueren (1996)

Z.N. Gal. 1. Eig. in een lijst zetten, inlijsten

in een lijst zetten

Koenen (2006)

-

in een lijst zetten

Kramers (2000)

ZN inlijsten; fig omlijsten

in een lijst zetten

Correct Taalgebruik (2006), p. 118

[wordt afgekeurd] Een portret, een schilderij wordt ingelijst. In figuurlijke betekenis is omlijsten of omlijsting soms bruikbaar.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 124

[wordt afgekeurd] inlijsten. – wel: (fig.) in het kader plaatsen van, b.v. afspraken in een akkoord -

-

Taalwijzer (1998), p. 169

[bij inlijsten, wordt afgekeurd] niet: inkaderen; vgl. Fr. encadrer

betekent: een portret, ets, schilderij enz. in een lijst (niet: kader) zetten

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

- in een lijst zetten, inlijsten (…)
- omlijsten, omgeven

-

 

kader lijst
Grote Van Dale (2005) I (…) 1 (niet alg.) lijst, bv. van een schilderij

3 rand of samenstel van randen van hout of een andere stof in geprofileerde vorm om een schilderij, portret, foto, kaart enz. in te vatten

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) schilderijlijst

2 rand of samenstel van randen van hout of een andere stof in geprofileerde vorm om een schilderij, portret, kaart, spiegel enz. in te vatten

Verschueren (1996)

[in deze betekenis niet opgenomen]

2 Inz. rand van hout enz. om een schilderij enz.

Koenen (2006)

-

2 rand van hout enz. om en ter afsluiting ve schilderij, spiegel enz.

Kramers (2000)

ZN lijst (van een schilderij, een foto enz.); ook ingelijst schilderij, ingelijste foto

1 rand; omlijsting

Correct Taalgebruik (2006), p. 127

[wordt afgekeurd] Een schilderij hangt in een lijst.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 124

[wordt afgekeurd] Niet gebruiken voor: lijst, frame, omgeving; kaderleden. Schilderijen zitten in een lijst

-

Taalwijzer (1998), p. 169

[bij inlijsten, wordt afgekeurd] lijst (niet: kaderen)

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

- lijst van een foto of een schilderij

-