Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Hospitaal / ziekenhuis

Vraag

Is hospitaal correct?

Antwoord

Ja, hospitaal wordt in de standaardtaal vooral gebruikt in de beperkte betekenis van 'militair ziekenhuis'. Hospitaal is ook standaardtaal in België als synoniem voor ziekenhuis in het algemeen.

Toelichting

Standaardtaal in het hele taalgebied is ziekenhuis. Vrijwel alle inrichtingen waar zieken worden opgenomen, hebben het woord ziekenhuis in hun naam. Hospitaal is alleen standaardtaal in het hele taalgebied in combinaties met militair zoals het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht, het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek.

(1) De minister overleed vorige zondag in een militair hospitaal in Jakarta.

In de standaardtaal in België komt hospitaal ook voor in de algemene betekenis van 'ziekenhuis'. Ook in Nederland komt het af en toe in die betekenis voor, zij het minder frequent dan in België.

(2) De man en vrouw zijn donderdag vlak bij het hospitaal aangehouden, nadat de moeder haar kind na een worsteling met een kinderarts had meegenomen. [standaardtaal in België]

Zie ook

Baxter / infuus
Gekwetst / gewond
Hospitaliseren
Polykliniek / polikliniek

Naslagwerken

hospitaal ziekenhuis
Grote Van Dale (2005) 1 (militair) ziekenhuis, waar zieke en gewonde soldaten verpleegd worden

1inrichting voor onderzoek, behandeling en verpleging van zieken en het gebouw daarvan, syn. gasthuis, hospitaal

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 ziekenhuis, vooral voor militairen

1 instelling voor onderzoek, behandeling en verpleging van zieken en het gebouw daarvan, syn. gasthuis, hospitaal

Verschueren (1996)

1. Eig. ziekenhuis, inz. militair ziekenhuis

instelling waar zieken verpleegd worden

Koenen (2006)

ziekenhuis

inrichting voor het verplegen van zieken

Kramers (2000)

1 militair ziekenhuis; ZN ziekenhuis (in het algemeen) verpleeginrichting

inrichting voor verpleging van zieken en gewonden

Correct Taalgebruik (2006), p. 112

De gewone benaming is ziekenhuis. Alleen met betrekking tot een ziekenhuis voor militairen en in namen van ziekenhuizen is hospitaal nog gangbaar. Een ziekenhuis dat verbonden is aan een universiteit is een academisch ziekenhuis.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 119

[wordt afgekeurd] ziekenhuis; kliniek. - WEL: militair -; hospitaaltrein, -schip;

-

Taalwijzer (1998), p. 160, 388

Niet te verwarren met *kliniek en *ziekenhuis; een hospitaal is inz. een ziekenhuis voor militairen.

Niet te verwarren met *kliniek, *hospitaal; ziekenhuis is de gewone, algemene term.

Stijlboek VRT (2003), p. 117

Een hospitaal is een militair ziekenhuis. Niet gebruiken voor een algemeen ziekenhuis.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

ziekenhuis

-