Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Hoofdletter na dubbele punt

Vraag

Kan er een hoofdletter komen na de dubbele punt?

Antwoord

Ja, als er na de dubbele punt een citaat volgt of als er een opsomming volgt van volledige zinnen.

Toelichting

Na een dubbele punt volgt doorgaans een citaat, een opsomming of een verklaring. Een citaat na een dubbele punt begint altijd met een hoofdletter, bijvoorbeeld:

(1) Geert jammerde: 'Hoe kon het toch zo uit de hand lopen?'

Opsommingen krijgen alleen een hoofdletter als ze uit meerdere volledige zinnen bestaan, bijvoorbeeld:

(2) De volgende afspraken werden gemaakt:

- Er komt een grondig onderzoek naar de oorzaken van dit incident.

- De omwonenden zullen voortaan tijdig op de hoogte worden gebracht van dergelijke manifestaties.

In alle andere gevallen krijgen de delen van de opsomming geen hoofdletter:

(3) Twee partijen zijn verantwoordelijk voor het incident: de betogers en de politie.

Leidt de dubbele punt een verklaring in, dan volgt er ook een kleine letter, bijvoorbeeld:

(4) Eén ding stond vast: dit mocht nooit meer gebeuren.

Zie ook

Leestekens en hoofdletters in een puntsgewijze opsomming (algemeen)

Dubbelepunt / dubbele punt
Hoofdletter na puntkomma

Naslagwerken

Alles over leestekens (1997), p. 43; Redactiewijzer (1997), p. 124; Schrijfwijzer (1995), p. 202; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 132-133; Taalboek Nederlands (1997), p. 352; Taalbaak 55.1