Hoofdletter na dubbele punt

Hoofdletter na dubbele punt

Vraag

Kan er een hoofdletter komen na de dubbele punt?

Antwoord

Ja, als er na de dubbele punt een citaat volgt of als er een opsomming volgt van volledige zinnen.

Toelichting

Na een dubbele punt volgt doorgaans een citaat, een opsomming of een verklaring.

Een citaat na een dubbele punt begint altijd met een hoofdletter.

(1) Geert jammerde: ‘Hoe kon het toch zo uit de hand lopen?’

Opsommingen krijgen alleen een hoofdletter als ze uit meerdere volledige zinnen bestaan.

(2) De volgende afspraken werden gemaakt:

– Er komt een grondig onderzoek naar de oorzaken van dit incident.

– De omwonenden zullen voortaan tijdig op de hoogte worden gebracht van dergelijke manifestaties.

Als de delen van de opsomming geen volledige zinnen zijn, krijgen ze geen hoofdletter:

(3) Twee partijen zijn verantwoordelijk voor het incident: de betogers, die zich vijandig gedroegen, en de politie.

Leidt de dubbele punt een verklaring in, dan volgt er ook een kleine letter.

(4) Eén ding stond vast: dit mocht nooit meer gebeuren.

Als het eerste woord na een dubbele punt een eigennaam is, behoudt die de hoofdletter.

(5) Drie landen nemen aan het overleg deel: Frankrijk, Duitsland en Italië.

Zie ook

Leestekens en hoofdletters in een puntsgewijze opsomming (algemeen)

Dubbelepunt / dubbele punt
Hoofdletter na puntkomma

Naslagwerken

Alles over leestekens (1997), p. 43; Redactiewijzer (1997), p. 124; Schrijfwijzer (1995), p. 202; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 132-133; Taalboek Nederlands (1997), p. 352; Taalbaak 55.1

dubbele punt,hoofdletter of kleine letter,leestekens,spelling


tao_adv (C)
392
j
conventies,dubbele_punt,hoofdletter,spelling
Hoofdrubriek,Leesteken,Subrubriek
Hoofdrubriek:conventies,spelling;Leesteken:dubbele_punt;Subrubriek:hoofdletter
01 January 2004
18 September 2018