Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gemak van betaling

Vraag

Is gemak van betaling correct in de betekenis 'gemakkelijke of gunstige betalingsvoorwaarden'?

Antwoord

Nee, gemak van betaling komt nog een enkele keer voor in België, maar het is verouderd en geen standaardtaal . In de standaardtaal spreekt men naargelang van het geval bijvoorbeeld van gespreide betaling of termijnbetaling.

Toelichting

Gemak van betaling komt in België nog een enkele keer voor in de betekenis 'gemakkelijke, gunstige betalingsvoorwaarden'.

(1) Als je daar een auto koopt, kan je rekenen op gemak van betaling. (in België, geen standaardtaal)

Afhankelijk van de context en de situatie gebruikt men in de standaardtaal onder meer op afbetaling, gespreide betaling, termijnbetaling, betaling in termijnen of spreekt men in meer algemene zin van een gunstige betalingsregeling.

(2) Hij heeft zijn auto op afbetaling gekocht.

(3) Bij aankoop van een volledige keuken is gespreide betaling mogelijk. Vraag naar onze voorwaarden.

(4) Studenten kunnen gebruikmaken van termijnbetaling om hun studie te betalen.

Bijzonderheid

Gemak van betaling is wel standaardtaal in de betekenis 'betalingsgemak'.

(5) Bijna 90% van de klanten van Cogas ervaart nu reeds het gemak van betaling door automatische afschrijving.

Zie ook

Gemakkelijkheidshalve / gemakshalve

Naslagwerken

 

gemak van betaling

gemakkelijke betalingsvoorwaarden

Grote Van Dale (2005) [bij gemak] 1 (…) (Belg.N., niet alg.) gemak van betaling, gemakkelijke betalingsvoorwaarden

[betalingsvoorwaarde: (…) betalingsconditie]

Verschueren (1996)

[bij gemak] Z.N. Gal. - van betaling, gemakkellijke betalingsvoorwaarden

-

Koenen (1999)

-

[betalingsvoorwaarden: regeling]

Kramers (2000)

[bij gemak] ~ van betaling ZN gemakkelijke betaling(svoorwaarden)

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 90

[wordt afgekeurd] Correct is: gemakkelijke betalingsvoorwaarden, betalingsfaciliteiten. Vaak is ook op afbetaling bedoeld.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 95

[bij gemak, wordt afgekeurd] - van betaling, op afbetaling, termijnbetaling, gemakkelijke betalingsvoorwaarden

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

- gemak van betaling, gemakkelijke betalingsvoorwaarden, betaling in overleg, alles op afbetaling

-