Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gelijkaardig / soortgelijk

Vraag

Wat is correct: gelijkaardig of soortgelijk?

Antwoord

Gelijkaardig is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is soortgelijk.

Toelichting

In de standaardtaal worden in het hele taalgebied soortgelijk, gelijksoortig, dergelijk gebruikt in de betekenis 'van dezelfde soort', 'in hoofdtrekken overeenkomend'.

(1) De oppositieleider vroeg zich af of men zich een soortgelijke situatie kan voorstellen in de sector van de belastingheffing.

(2) Vanochtend was al een soortgelijk ongeluk gebeurd met een andere F-16.

In de standaardtaal in België is daarnaast ook gelijkaardig heel frequent.

(3) In een gelijkaardige situatie zou ik net hetzelfde doen. [standaardtaal in België]

Naslagwerken

gelijkaardig soortgelijk gelijksoortig dergelijk
Grote Van Dale (2005) (veroud., alg.Belg.N.) gelijksoortig

van dezelfde soort, in hoofdtrekken overeenkomend

van dezelfde soort, syn. soortgelijk, homogeen

overeenkomend met iets dat tevoren genoemd is, syn; dusdanig, zodanig, zulk

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) overeenkomstig, soortgelijk, vergelijkbaar

1 van dezelfde soort, syn. overeenkomstig

1 geheel van dezelfde hoedanigheid (…) syn. gelijkslachtig, homogeen

1 overeenkomstig

Verschueren (1996)

[Dui.] soortgelijk, gelijksoortig

in soort overeenkomend, dergelijk

1. van gelijke, dezelfde soort

van dezelfde aard, van dezelfde soort

Koenen (2006)

-

Overeenkomend met hetgeen kort tevoren genoemd is; dergelijk

van dezelfde soort; soortgelijk

II (…) iets ~s soortgelijks

Kramers (2000)

ZN gelijksoortig, soortgelijk

Dergelijk

van dezelfde soort

zoals tevoren genoemd

Correct Taalgebruik (2001), p. 88, 298, 100

Gelijkaardig werd vroeger algemeen beschouwd als een germanisme voor soortgelijk, gelijksoortig, dergelijk. Niet iedereen maakt er evenwel nog bezwaar tegen. Het woord komt meer in België voor dan in Nederland, al is het daar niet helemaal onbekend.

is de gebruikelijke term om een bepaalde betekenis aan te geven; daarnaast ook: gelijksoortig (vgl. *gelijkaardig)

-

dergelijk betekent: daarop lijkend, soortgelijk, als iets wat tevoren genoemd is.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 94

(minder gebr. naast:) soortgelijk, gelijksoortig

-

-

[in deze betekenis niet opgenomen]

Taalwijzer (1998), p. 134

is nu ook algemeen gangbaar in het Noorden in de betekenis van *soortgelijk, gelijksoortig, (…) (Van Dale labelt het wel als weinig gebruikelijk).

-

-

-

Stijlboek VRT (2003), p. 96

Verouderd in Nederland, gangbaar in België. Alternatieven zijn: gelijksoortig, soortgelijk, vergelijkbaar, dezelfde, hetzelfde, zo'n (zulke).

-

-

[geen betekenisomschrijving gegeven]

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

soortgelijk, gelijksoortig

-

-

-