Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Editoriaal / redactioneel artikel / commentaar / hoofdartikel

Vraag

Is het editoriaal of hoofdartikel?

Antwoord

Standaardtaal is in elk geval hoofdartikel, evenals redactioneel artikel en commentaar. Het is onduidelijk of editoriaal al dan niet tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

Toelichting

Een redactioneel stuk in een krant of een tijdschrift wordt in de standaardtaal hoofdartikel, redactioneel artikel of commentaar genoemd. Boven zo'n redactioneel stuk staat gewoonlijk een kop als Van de redactie of Redactioneel commentaar of kortweg Redactioneel of Commentaar.

Editoriaal wordt vooral in België veelvuldig gebruikt, ook door heel wat standaardtaalgebruikers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of het woord tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

Naslagwerken

editoriaal

hoofdartikel

Grote Van Dale (2005) [[Fr. éditorial], (Belg.N., niet alg.) hoofdartikel

2 opstel van principiële, politieke strekking in een dag- of weekblad, uitgaande van de redactie, vroeger vaak het stuk waarmee de krant opende

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg., niet alg.) hoofdartikel

1 redactioneel stuk in een krant of tijdschrift (…) syn. editoriaal

Verschueren (1996)

Z.N. artikel van de redactie, inz. van de hoofdredacteur, hoofdartikel, redactioneel

krantenartikel van principiële aard, meestal op de eerste bladzijde door de hoofdredacteur geschreven

Koenen (2006)

-

redactioneel artikel van meestal politieke strekking dat over een actuele kwestie handelt

Kramers (2000)

ZN artikel van een hoofdredacteur, hoofdartikel

voornaamste artikel in een krant (meestal door de hoofdredacteur geschreven), dat een belangrijk onderwerp van de dag behandelt

Correct Taalgebruik (2006), p. 70

[wordt afgekeurd] In de meeste dagbladen verschijnt elke dag een hoofdartikel. De auteur van het hoofdartikel (Frans: éditorialiste) is meestal de hoofdredacteur maar hij kan natuurlijk ook hoofdartikelschrijver of commentator worden genoemd. Als er boven het hoofdartikel een vast opschrift staat, dan is dat in het Nederlands gewoonlijk: Van de redactie of Redactioneel. Zo’n artikel kan men overigens ook een (hoofd)redactioneel artikel noemen, of een commentaar geschreven door een commentator.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 75

[wordt afgekeurd] hoofdartikel, redactioneel artikel, redactioneel (= subst.), commentaar; (als titel van zo'n artikel ook) van de redactie

-

Taalwijzer (1998), p. 152

[bij hoofdartikel, wordt afgekeurd] niet: editoriaal; vgl. Fr. éditorial

is het artikel dat de mening van de krant of het tijdschrift weergeeft en meestal geschreven is door de redactie; ook gangbaar zijn: redactioneel (artikel), (artikel) van de redactie, hoofdredactioneel artikel

Stijlboek VRT (2003), p. 78

[wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands zijn: hoofdartikel, redactioneel artikel, redactioneel commentaar. De auteur kan de hoofdredacteur of een commentator zijn.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

hoofdartikel, redactioneel artikel, redactioneel commentaar

-